0%

İnsanlığın ikinci babası olan peygamber Hz. Nuh (a.s.)'dır

Correct! Wrong!

Lübnan’ın başkenti Baalbek'tir

Correct! Wrong!

Beyrut'tur

İpeği ve şeftalisi ile meşhur şehrimiz Kütahya dır.

Correct! Wrong!

Bursa ilimizdir.

Portekiz’in başkenti porto'dur.

Correct! Wrong!

Lizbon Portekizin başkentidir.

Miracın en büyük hediyesi 5 vakit namazdır.

Correct! Wrong!

Kayısı ile meşhur ilimiz Malatya'dır.

Correct! Wrong!

Uhut savaşı hicretin 3. yılında olmuştur.

Correct! Wrong!

Mukim olan bir kimse için meshin müddeti 3 gündür.

Correct! Wrong!

1 Gündür.

Allah (c.c.)’ın sıfatlarından Semi'nin manası Allah'ın işitmesi demektir.

Correct! Wrong!

Hacıların küçük,orta ve büyük cemeratlar için taş topladıkları mıntıkanın ismi Minadır.

Correct! Wrong!

Hacılar müzdelifede Vakfe yapar, cw-emaratlar için taş toplarlar.

Doğru-Yanlış
Tekrar Deneyin

Tebrikler

Share your Results:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir