2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyetin İlanı

24 Temmuz 1908 İttihat ve Terakki Cemiyet örgütü II.Meşrutiyetin ilan edilmesi için II.Abdülhamid’e baskı yapılmaktaydı. Bu baskılar sonunda II.Abdülhamid 24 Temmuz 1908’de II.Meşrutiyeti ilan etti.

13 Nisan 1909’da 31 Mart Vakası meydana geldi. Bu tertibin arkasında İttihatçılar vardı ve kurdukları kumpasla, İttihatçılar bu ayaklanmanın sorumlusu olarak  II.Abdülhamid’i gösterdiler ve kendisini tahttan indirdiler. Yerine V. Mehmet Reşat padişah yapılmıştır. 1876 Anayasası tekrar yürürlüğe girdi. Karışıklıklardan yararlanmak isteyen Avrupalı devletler bazı yerleri işgal etti. Yunanistan, Girit’i işgal etti (1908) Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i işgal etti. Bulgaristan, bağımsızlığını ilan etti.

2. Meşrutiyetin Maddeleri:

Padişahın kanunları veto hakkı kaldırıldı

Padişahın meclisi kapatma hakkı sınırlandırılmıştır

Padişahın sansür hakkı kısıtlandı ve basına sansür kaldırıldı

Meclis başkanını padişah değil meclisin seçmesi

Hükumet padişaha değil meclise karşı sorumlu olmuştur

Hükumetin , meclisten güvenoyu alması şarttır

Padişah sadece sadrazamı seçerken, bakanları ise sadrazam seçmektedir

Toplantı hakkı, dernek kurma hakkı gibi bazı temel hak ve özgürlükler gelmiştir

Devlet görevlerine gelebilmek için Müslüman olma koşulu kaldırılmıştır.

Önemi: İlk defa partiler kurulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir