Melek Mi İnsan Mı Daha Üstün!

Bismillahirrahmanirrahim

Ehl-i Sünnet alimlerine göre, bütün peygamberler, meleklerin resulleri sayılan dört büyük melekten efdal, yani Allah katındaki dereceleri daha yüksek ve faziletlidir. Meleklerin resulleri ise, bütün insanlardan daha faziletlidir. Bu hususta icma vardır. 

İnsanlardan takva ve salah sahibi olan müminler de, meleklerin (resulleri hâriç) tamamından daha fazietli, dereceleri daha yüksek sayılmıştır. Çünkü melekler yaradılış bakımından günah işleyemezler.

Allah’a itaat ve ibadet onlar için fıtrî ve zorunludur. Onları böyle olmaktan alıkoyacak hiçbir iç ve dış tesir yoktur. Hâlbuki insan, akıl ve nefis sahibi olup, her türlü iç ve dış etkiler altındadır. Buna rağmen insan, bütün menfi engelleri aşar, Allah’a itaatli, takva sahibi bir kul olursa, elbette meleklerden daha faziletli olur (Bu konudaki deliller ve yapılan tartışmalar için bk. el-Curcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, III, 216-220, İstanbul 11 H; et-Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, II, 146-149, istanbul 1277).

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın