Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Temel Göstergeler

Resmi adı

Bangladeş Halk Cumhuriyeti

Yönetim biçimi

Parlamenter Cumhuriyet

Başkent

Dakka

İdari bölgeler

6 bölge; Barisal, Chittagong, Dakka, Khulna, Rajshahi, Sylhet

Büyük kentler ve nüfusları

Dakka; 17.598 milyon, Çittagong; 4.539.000, Khulna; 1.022.000, Rajshahi; 844.000 (2015 verileri)

Bağımsızlık tarihi

16 Aralık 1971 (Batı Pakistan’dan ayrıldı.) 

Hukuk sistemi

İngiliz hukuku temel alınmıştır

Nüfusu

163 Milyon (Temmuz 2016 tahmini)

Nüfusun etnik dağılımı

Bengalli %98, diğer %2 (Kabile grupları, Bengalli olmayan Müslümanlar)

Ortalama yaşam süresi

73,2 yıl (2016 verileri)

Din

Müslüman %89,1, Hindu %, diğer %0,9 (2013 tahminleri)

Dil

Bengalce (resmî), İngilizce

Yüzölçümü

148.460 km²

Coğrafi konumu

Güney Asya’da, Bengal Koyu’nun kıyısında, Myanmar ve Hindistan arasında yer alır.

Sınır komşuları

Myanmar, Hindistan

İklimi

Tropikal iklim; ekim-mart ayları arasında süren kışlar hafif, mart-haziran ayları arasında yazlar sıcak ve rutubetli geçer, haziran-ekim ayları arasında sıcak muson yağışları ortaya çıkar. 

Doğal kaynakları

Doğalgaz, işlenebilir toprak arazi, kereste, kömür

Okuryazarlık oranı

15 yaş ve üzeri için: %61,5 (2015 sayımı)

Doğal afetler

Kuraklık, kasırgalar, su baskınları

Para Birimi

Taka (BDT)

İşsizlik oranı

%4,9 (2016 tahminleri) (Bangladeşlilerin %40’ı düşük ücretlerle günde birkaç saat çalışan eksik istihdam kategorisindedir.)

Endüstri

Pamuk tekstili, Hint keneviri, giysi, çay, çimento, kimyasal gübre, şeker

Tarım ürünleri

Pirinç, Hint keneviri, çay, buğday, şekerkamışı, patates, tütün, bakliyat, tohumlar, baharatlar, meyveler, sığır, süt, kümes hayvanları

İhracat ürünleri

Giyim, Hint keneviri, deri, dondurulmuş balık ve deniz mahsulleri

Bangladeş

Bengal Coğrafyası Genel

Güney Asya’da bir ülkedir. Myanmar ile Hindistan sınır komşusudur. Bangladeş’in anlamı “Bengal’in ülkesi” olup resmî dili Bengalcedir. Nüfusun %89′ Müslüman, resmî dini İslam’dır. Geri kalan kısmı Hindu, Budist, hıristiyanlar, Jainler, Sihler, Parsîler ve yahudiler mevcuttur.

1971 senesine kadar Pakistan’ın “Doğu Pakistan” adlı eyaleti, daha önceleri de İngilizlerin Kıta Hindi’nde Bengal eyaleti idi. Kuzey-güney arası 625 kilometre, doğu-batı arası 304 kilometredir. Ilıman bir iklime sahiptir. Muson yağmurları yoğun olur. Yağmurludur. Sel yaşanır.

Tarihçe

Bangladeş, milattan önce bölgede hüküm süren büyük devletlerin, MS 750-1200 arasında yerel Palas hanedanlarının egemenliği altında kaldı. Onuncu asırdan itibaren Müslümanlar bölgeye egemen olmaya başladılar.

Bangladeş 12. yüzyıldan 1757 yılına kadar Müslümanların idaresinde, 1757’den 1905 yılına kadar İngilizlerin egemenliğinde kaldı. 1947 yılında da Müslüman kesimi “Doğu Pakistan” adıyla Pakistan’ın bir eyaleti oldu ve 1969 yılına kadar Pakistan’ın eyaleti olarak kaldı. 28 Kasım 1969’da meclis üyelerinin teşkili için yapılan seçim propagandaları esnasında Mucibü’r-Rahman ve onun “Avami Partisi” seçim propagandalarını Doğu Pakistan’a özerklik vereceği vaadi üzerine kurmuştu. Aralık 1970’te yapılan seçimler sonucunda Avami Partisi 313 sandalyeden 167’sini aldı. 1 Mart 1971’de Millet Meclisinin teşkili ertelendi. Bu durum Doğu Pakistan’da meşru hakların ihlali sayıldı ve genel greve gidildi. Bunun üzerine ordu, grevcilerin üzerine gitti ve iç savaş başladı. Bir kısım halk da Hindistan’a sığındı. Bu arada Hindistan-Pakistan Savaşı başladı.

Savaştan Sonra Bangladeş

1971 Aralık ayında savaş bittiğinde Hindistan, Doğu Pakistan’ın büyük bir bölümünü işgal etmişti. Hindistan burayı iki hafta kadar kontrol altında tuttu. 22 Aralık 1971’de Mucibü’r-Rahman’ın liderliğinde Bangladeş Müslüman Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Hindistan ülkeyi terk etti. Mucibü’r-Rahman ve Avami Partisi’nin iktidara gelmesiyle karışıklıklar dinmedi. 15 Ağustos 1975’te yapılan darbe ile Mucibü’r-Rahman ve ailesi öldürüldü. İdareyi Kandahar Mustak Ahmed ele aldı. 3 Kasım 1975’te Dakka Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halid Müşerref, Mustak Ahmed’i devirdi. Ancak kendisi iktidarda sadece dört gün kalabildi.

7 Kasım 1975 tarihinde General Ziyaü’r-Rahman bir darbe ile Halid Müşerref’i devirdi. Ziyaü’r-Rahman zamanında ordu uzun müddet siyasetten uzak durdu. 1977 yılında yapılan seçimleri Ziyaü’r-Rahman kazandı ve geçici olsa da siyasî istikrar temin edildi. 30 Mayıs 1981 tarihinde bir grup subay ve askerî birlik başarısız bir darbe yaptılar. Ziyaü’r-Rahman’a bağlı birlikler darbeyi bastırdılar. Ancak darbe esnasında Ziyaü’r-Rahman öldürüldü. 15 Kasım 1981’de seçim yapıldı ve Millî Birlik Partisi lideri, öldürülen Ziyaü’r-Rahman’ın yardımcısı Abdüssettar, oyların % 66’sını alarak devlet başkanı oldu. Ancak siyasî istikrar yine temin edilememiş ve kargaşa bitmemişti. Nihayet hükûmet, Millî Güvenlik Kurulu kurulmasını kabul ettiyse de gerginlik durmadı. Sonunda Genelkurmay Başkanı Muhammed Erşad, askerî bir darbe ile Abdüssettar’ı devirerek idareye el koydu. Askerî idare iki sene iş başında kalacağını ilan etti. 21 Mart 1985’te yapılan referandumda Erşad’ın devlet başkanlığında kalması onaylandı. Diktatörlük ve otoriter bir rejimle ülkeyi yönettiği söylenen Muhammed Erşad’ın geniş çaplı kitle gösterileri neticesi istifa etmesi üzerine 6 Aralık 1990 senesinde Şahabeddin Ahmed devlet başkanlığına vekaleten getirildi. 19 Eylül 1991 senesinde yapılan seçimleri kazanan (Ziyaü’r-Rahman’ın dul eşi) Halide Ziya başbakan oldu.

Siyasi Yapı 

Yirmi dört yıla yakın bir süre Pakistan Devletine bağlı bir eyalet olarak kaldıktan sonra Kasım 1971’de bağımsızlığına kavuşan Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Bangladeş yönetim bakımından dört bölgeye ve bunlara bağlı altmış dört idarî birime ayrılmıştır. Doğrudan halk tarafından beş yıllık bir süre için seçilen devlet başkanı yürütme gücüne sahip olduğu gibi silâhlı kuvvetlerin de başıdır. Başkan yardımcısını, başbakanı, bakanları, yüksek mahkeme başkanını ve diğer hâkimleri devlet başkanı tayin eder. Bakanlar 350 üyeli millet meclisi içinden seçilir. Dakka’da bulunan anayasa mahkemesi, bir temyiz mahkemesi ve yüksek mahkeme ile beraber adalet sisteminin en yüksek merciidir. (TDV İslam Ansiklopedisi, Syed Sajjad Husaın)

Bangladeş dünyadaki yüksek nüfuslu ülkelerden biri olup yüzölçümünün bu nüfusa göre küçük olmasıyla da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerdendir. Ülkenin büyük bölümü muson sezonundaki sellerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Küresel ısınma ile birlikte ülkenin sular altında kalacağı tahminleri Bangladeş’i bekleyen en önemli krizdir. Buna en önemli etken de ülkeyi nerede ise damar damar bölen büyük nehirlerdir. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Cox Bazar’ın sahili 122 km ile dünyanın en uzun kumsalıdır.

Bangladeş ekonomisinin yıllık büyümesi, siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk, yetersiz güç kaynakları, ekonomik reformların yavaş uygulaması, zayıf alt yapıya rağmen 1996’dan itibaren %6’dır.

Doğalgaz ülkedeki en önemli kaynaklardandır. Bunun yanında ülkenin ciddi enerji sorunu bulunmakta ve elektrik santralleri yetersizliği ile elektrik kesilmelerinin sık yaşandığı ülkelerdendir. Ülkenin en önemli sanayi kolu ucuz iş kolundan dolayı tekstil sektörüdür.

Ekonomik Yapı

Bangladeş’in sanayi sektörünün omurgası olan konfeksiyon ihracatı, toplam ihracatın %80’inden fazlasını oluşturmakta olup, 2016’da 25 milyar doları aşmıştır. Ülkede işçi ölümleri ve 2015’te siyasi muhalefet tarafından düzenlenen grevlere rağmen bu büyüme devam etmiştir. Hazır giyim sektöründeki ihracat artışıyla Bangladeş’in ekonomisi büyürken ve döviz rezervleri de artmıştır. GSYH 2016 tahminlerine göre 628.4 milyar dolardır.

2013 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne göre tekstil üretimi ve ihracatında dünya genelinde 4. Sıraya, bazı kurumların verilerine göre 2 ve 3. sıraya bile yerleşmiştir. Fakat işçilerin can güvenliğinin oldukça sıkıntılı olduğu bir ülkedir. 24 Kasım 2012’de Tazreen Moda Fabrikası’nda çıkan yangında en az 117 kişi hayatını kaybederken, 10 Mayıs 2013’te birçok tekstil firmasının bulunduğu Rana Plaza’nın çökmesiyle tespit edilebilenlerle 1300 işçi hayatını kaybetmiştir.

Dünyanın futbol topu endüstrisinin de büyük bir kısmı buradadır. İsrail’i diplomatik olarak tanımayan bir ülkedir bu yüzden Bangladeşliler İsrail’e girememektedir. 

Bangladeş Mutfak Kültürü

Bangladeş’te bulunan İslami gruplar

Kaderciler diğer adıyla Tebliğ cemaatı, sufiler ve pirler, Anglo Muhammed’i İslam batı sentezini amaçlayan kişilerden oluşuyor.

Bangladeş’te İslami cemaatlerin başında kuşkusuz en etkin olan cemaati islamiyedir. Bu hareketin uzun zaman liderliğini Gulam Azam yapmıştır. Cemaat şerri bir hukuk sistemi ve İslami esaslara dayanan bir devlet arzusu ile faaliyet yürütmüştür ve bu şekilde tanımıştır. Ayrıca 4 milyonluk bir öğrenci hareketi olan Bangladeş İslami öğrenci Cemaati cemaat-i islâmiyenin gençlik organizasyonudur.

Hifazat el- islam

Alleme Ahmed Şafi tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Medrese öğrenci ve öğretmenlerinden oluşur. Hedefleri Seküler kanunların iptal edilmesi ve İslami kanunların yürürlüğe konulmasıdır. Diğer cemaatler; Bangladeş halifet hareketi, Bangladeş İslami hareket, Bangladeş İslami cephe, Bangladeş Hilafet Meclisi’dir.

Türkiye, Bangladeş arasındaki ilişkiler

İki ülke arasındaki ilişkiler Sultan Abdülhamid zamanında dayanır. İslami hareket çalışmaları  Hindistan ve İngiltere hükümetlerine çok sıkıntılar açmıştır. 

1877 Osmanlı Rus Savaşı’nda Bangladeş’te camilerde dua ve tesbihatlar düzenlenmiş ve her evden yardım Hilafet için toplanmıştır.

Bangladeş bağımsızlığını ilan ettikten sonra diğer islam ülkeleri gibi Türkiye’de bu ülkeyi geç tanıyan ülkeler arasında olmuştur. 1976 yılında Dakka Büyükelçiliği açılmıştır.

Cemaati İslami lideri Matiur Rahman’ın idam edilmesi üzerine ilişkiler bozulmuş karşılıklı büyükelçiler çekilmiş,  daha sonra  ilişkiler tekrar düzelmiştir.

Bangladeş Büyük elçilik Web Sayfası

https://www.eagvs.com/banglades/ankara-buyukelciligi

Bangladeş Ankara Büyükelçiliği  İletişim Bilgileri

Adres: Bangladeş Büyükelçiliği Birlik Mah. 391. Cad. No:16 Çankaya/ANKARA

Posta Adresi:   Birlik Mah. 391. Cad. No:16  06560  Çankaya/ANKARA

Telefon:   +90 312 495 27 19 – 20

Büyükelçilik Fax :  +90 312 495 27 44

Konsolosluk Fax : +90 312 496 25 56

E-posta Adresi: bdootankara@ttmail.com

Web adresi : http://www.bangladootankara.org.tr/

 

Bangladeş Ankara Büyükelçiliği Çalışma Saatleri

Bangladeş Ankara Büyükelçiliği, Pazartesi-Cuma  09.00-17.00  mesai saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bangladeş Büyükelçiliği Konsolosluk hizmetleri;

Başvuruları kabul zamanı: 10.00 – 12.00 saatleri arası (Pazartesi-Cuma)

Evrak teslim zamanı: 14.00 -17.00 saatleri arası (Pazartesi-Cuma) işlem yapılmaktadır.

Vize başvuruları için;

Dosya ve Pasaport alınması: 10.00-12.00 saatleri arası,

Pasaport teslimi: 16.00-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Bangladeş Ankara Konsolosluğunun +90 312 495 27 19 – 20 numaralı telefonlarından mesai saatleri içinde arayarak, başvurularınız hakkında bilgi alabilirsiniz. Konsolosluğun e-posta adresi üzerinden de iletişim kurmak mümkündür.

Bangladeş Büyükelçiliği, Bangladeş ve Türkiye’nin ulusal bayramlarında hizmet vermemektedir.

Bangladeş Gezilebilecek Yerler

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir