MEVZU HADİS

Mevzu Hadis:

Hz Peygamberin söylemediği bir sözü yalan ve iftira ile ona nispet etmek manasını taşıyan bir usulü hadis terimidir. Resulullah (sav) söylemediği halde çeşitli sebeplerle sahabe ve tabiin izafi edilerek uydurulmuş sanatlı sözlerdir.

Hadis Alimlerinin Istılahında:

Hz Peygamberin ağzından uydurulan ve ona iftira edilen söz manasında mecazi olarak kullanılan mevzu tabiri icat edilmiş ve uydurulmuş kelimeleri ile de izah edilmektedir.( İbni Kesir ihtisar ulumu’l hadis Mısır 1951 sayfa 78)

Kısaca Mevzu Hadis:

Hz Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellemin) hadisi olmadığı halde kasıtlı olarak onun hadisiymiş gibi anlatılan söz olmaktadır. Allah resulü (aleyhisselatu Vesselam)’ın söylemediği bir sözü ona nispet etmek veya hadis uydurmak şu hadis gereğince haram kılınmıştır. “Her kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın.” Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi,İbni mace,Darami

Herhangi bir hadisin yalan olduğunu bile bile rivayet etmek, delil olarak kullanmak da hadis uydurmak kadar günahtır. Resulullah Şöyle buyurmuştur: “ Her kim benden yalan olduğunu bildiği bir hadis rivayet ederse o kimse yalancılardan biridir.”  Müslim.

“ İleride bir takım deccaller ve yalancılar ortaya çıkacak; sizlere ne kendinizin ne de babanızın işittiği hadisler getireceklerdir. Onlardan, şiddetle sakınınız, sizleri sapıtıp fitnelere düşürmesinler.” Müslim

Hadis uydurma girişimlerinin başlangıcını Hazreti peygamberin zamanına kadar çıkaranlar varsa da çoğunluk Hazreti Osman (Ra) Şehit edilmesini takip eden olaylar sonucu oluşan grupların, hadisin otoritesinden kendi görüşleri lehine yararlanmak istemelerine bağlamaktadır. Gerçekten sahabe asrının sonu kabul edilen büyük tabiiler devri çeşitli grup ve mezheplerin ortaya çıktığı, dikkatsiz ve samimiyetsiz hadis öğrencilerinin artmaya başladığı bir dönemde olmuştur. Hadis uydurma girişimini ilk başlatanlar Şia, Hadis uydurma hareketlerinin doğduğu çevre de Irak olmuştur.

Hiç şüphesiz Allah resulü adına ancak gerçek anlamda mümin olmayan, Allah’dan hakkıyla korkmayanlar hadis uydurmuşlardır. Gönüllerinde İslam’ın yer etmediği şahıslar hiç çekinmeden meşrep mezhep ve keyiflerine göre hadis üretmişlerdir. Bütün bu menfi durumlara rağmen sahabe tabiin ve sonraki devir muhaddislerince uydurmalar sahih hadislerden tek tek ayıklanmıştır. Uydurulmuş hadisleri bir arada toplayan pek çok kitap da yazılmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın