666 Şeytanın Sayısımıdır

Papa Francis’in bir TV kanalında “Şeytanın adı ile soyadının olduğuna eminim” diye açıklama yapması,  asırlardır  “şeytan çıkartma ayinleri” yapan kiliseyi hem de Katolik dünyasını bir hayli şaşırttı. Peki şeytanla ilgili olarak , Katolik Kilisesi’nin yaklaşık iki bin seneden buyana çözmeye çalıştığı muammalardan biri olan: İncil’de geçen ve “şeytanın sembolü” olduğu söylenen “666” sayısı hakkındadır.

İncil’de, şeytanın sayı karşılığı olarak “666” rakamı geçer…

666 sayısı, İncil’in “Yuhanna’nın Vahyi” isimli kısmında verilir. Hazreti İsa’nın 12 havarisinden ve dört İncil’den de birinin yazarı olan Aziz Yuhanna,  bu fasılda Hazreti İsa tarafından kendisine gösterilen kıyamet alametlerini renkli bir üslupla anlatmakta, şeytanın ne şekilde görüneceğini, insanlığı birbirine nasıl düşüreceğini yazmakta ve bunun “rakam karşılığının”, “666”  yapılacak olduğunu söylemektedir.

Daha sonraları Aziz Yuhanna’nın yazdıklarına dayanıp ortaya çok sayıda yorumla birlikte, kıyamet teorisi atılmış, 666 sayısı birbirinden değişik şekillerde yorumlanmıştır.

666 sayısı etrafında bir hayli komplo teorisi üretilmiş, Bu konu hakkında filmler de çekilmiş ve “666” Hristiyan dünyasının hem en esrarlı, hem de en korkulan kavramlarından biri haline gelmiştir.

İşte, “666” kavramı hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

– İnternet kullanıcılarının bildiği “world wide web” ifade kısaltması “www”de bulunan “w” harfi, İbrani alfabesindeki “vav” harfidir ve bu harfin sayı karşılığı altıdır. Dolayısı ile, üç adet “altı”dan meydana gelen İnternet adresi, doğrudan doğruya şeytanın adresidir.

– Avrupa Parlamentosunun Genel Kurul salonundaki 666 numaralı koltuk kimseye tahsis edilmemiştir.

– Avrupa Birliğinin bayrağında daire şeklinde sıralanan 12 adet yıldız Hazreti İsa’nın havarilerini temsil etmesinin yanısıra, ilhamını yine Yuhanna’nın Vahyi’nin 12. babının Hazreti Meryem’den sözeden “…Ve gökte büyük bir alamet, güneşle giyinmiş ve ayakları altında ay ve başı üzerinde on iki yıldızdan tacı olan bir kadın göründü” şeklindeki ilk ayetinden almıştır.

– Amerikan Hazine Bakanlığının armasının  alt kısmında 666 sayısı yazılıdır.

– Bilgisayar sistemlerinde ürün tasnifi ve fiyatları belirleme maksadıyla kullanılan barkod sisteminde sayıları gösteren çizgi gruplarının başında, ortasında ve sonunda yer alan çizgilerin her biri altı sayısının işaretidir ve bütün barkodlarda 666, yani “şeytan” yazılıdır.

Şeytan’ı temsil eden 666’nın sırları ve 666’nın Hz. Muhammed ile Fatih Sultan Mehmed olduğunu iddia edenler.

Avrupa’da 666 sayısının Hz. Muhammed’i (S.A.V) simgelediğini belgeleriyle açıklayan ilk kişi Dr. Veryard, 1670-1710’da bu bulguları İngiltere’de yayınlandı. Buna göre 666 sayısı sadece İslamiyet’i ve Hz. Muhammed’i (S.A.V.) simgeliyordu.

Günümüzde ise 666 sayısı, Katolik Kilisesi tarafından satanizm simgesi olarak görülmektedir. Ancak bu yine de Hz. Muhammed (S.A.V) ile bağlantılanmıştır.

Vatikan iddiasına göre Hz. Muhammed’in (S.A.V) eşi Hz. Hatice gerçekte gizli Hıristiyan’dı ve Hz. Muhammed’i (S.A.V)Yahudi ve Hıristiyan geleneğine göre yönlendirilmiş ama o başka bir din yaratmıştı!…

Kökten dinci Protestan cemaatler, en başta da Evangelistler ise 666 sayısının Vatikan’ı ve Papalığı olduğu kadar İslam alemini de simgelediğine inanır.

ABD Başkanı Bush’un da üyesi olduğu kökten dinci Evangelist ‘’Skulls and Bones’’ adlı gizli örgüt için 666 sayısı, Canavar’ın sembolü olarak Orta Doğu’ya ‘Armegeddon, günümüze Suriye içinde bulunan Mecidiye şehrinin eski adıdır) gösterilmektedir.

Onlara göre 666 sayısı ‘’Anti-Christ’’ olarak hem Papalıktır hem de şeytanın sureti olarak İslam alemindeki bazı liderler. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad’ı ve Irak Devlet Başkanı Saddamı’ı Anti Christ (Deccal) ilan edilmiştir. Şimdilerde de Türkiye Başkanı  Recep Tayyip Erdoğanı Deccal ilan etmişlerdir.

Yahudiler ise Revelation kitabından çok kendilerinin Daniel kitabındaki sayısal şifrelere itibar ederler.
Bu iddiaları tetikleyen 13:16-18
“Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eli ya da alnı üzerine bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse; ne bir şey satın alabiliyor, ne de satabiliyordu. Onun sayısı 666’dır.”

Daniel kitabında hem örtülü şekilde Revelation kitabında kıyamet fikri ile bağlantılıdır. 666 sayısı işte bu esrarengiz üst şifreyle ilgili. Revelation kitabında 666 sayısı yeryüzü ve insanlığı tehdit eden bir Canavar’ı (Beast) temsil eder. Canavarın başları ile boynuzları özel anlamı sembolize eder. Örneğin dört başı var denilen yerde dört imparatorluk ve on boynuzu var denilen yerde on kral anlatılmıştır. Bu yorumda 666 sayısı Doma İmparatorluğu olarak algılanmıştır. Boynuzlara atfen yapılan bir de İslami uygulama vardır ve bu da “Zülkarneyn” peygamberle ilgilidir. Ve benzer anlatımları içermektedir.

Revelation kitabında yoruma göre; dünya ve insanlık son boynuzun kırılarak 666 şifrelenmiş olan Canavar’ın Armegeddon da (Mecidiye-Suriye’de) ortaya çıkmasıyla büyük bir felaket yaşanacaktır. 666 sayısı özellikle de 1618-1648 yılları arasında Avrupa’da yaşanan 30 yıl süren din savaşlarının sonunda Protestanlar tarafından Katolik Kilisesi’ni simgeleyecek şekilde yorumlanmış ve Vatikan ve Papalar ‘Anti-Christ(Deccal) olarak anılmışlardı. Bu savaşlar sırasında Katolik Avrupa, 20 milyondan fazla (çoğu Alman) Protestan Avrupalı’yı vahşice öldürülmüştü.

İşte, Hristiyan dünyasında asırlardan buyana mevcut olan “666” çılgınlığının örnekleri ve Papanın “Adı ve soyadı var” dediği şeytan hakkındaki kilise efsanelerinden bazıları bunlardır…

17. asırdan kalma minyatürlü bir İslami el yazması kitaptaki şeytan çizimi

İsa’ya en yakın Havari olarak tanınan ve İsa tarafından kendisine sırlar verildiği kabul edilen Aziz Yuhanna tarafından yazılmış olan Revelation kitabındaki sembollerin, sayıların, şifrelerin ve kodların bu kişiye ‘Düş Gönderme’ diye bilinen Okült gizli yöntemiyle aktarıldığına kesin iman edilir.

İslam inancında 666 rakamının hiç bir anlam ifade etmediğini açıkça söylememiz gerekir. Rakamsal bazı değerler kullanılmış ve verilmiştir. Fakat bunların kutsallık ifade etmesi için kullanılmadığı aşikardır. Günde 70 veya 100 defa istiğfar ederim, 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 33 Allahu Ekber demek gibi.

Kaynak: Haber Türk – Yeni şafak- Aytunç Altındal

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın