Abaza Hasan Paşa

 

Sultan dördüncü Mehmed Han devrinde, Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanını çıkaran asi reisi.

Silahtar ocağında kapıkulu süvarisi olarak yetişti. Bir süre vergi toplayacağı görevinde bulunduktan sonra Anadolu’da çıkan isyan üzerine Haydaroğlu Mehmet’in üzerine gönderildi.

1650 yılın da Isparta yakınlarında isyancıları yendi. Hasan paşa Kangal yöresinin Türkmen ağalığına atandı. Yeniçeri Ocağı bu atamaya karşı çıkınca Türkmen ağırlığından alındı.

Bunun üzerine 1651 yılında Kastamonu’da ayaklandı. İzmit’i ele geçirip, yol keserek yağmaya başladı. Üzerine Sivas valisi İbşir Mustafa Paşa gönderilmek istendi o vazifeyi kabul etmeyip, Abaza Hasan Paşa ile birleşip, üzerlerine gelen kuvveti Aksaray civarında bozguna uğrattılar. Halktan zorla vergi topladılar. İstanbul’dan mektupla bazı isteklerde bulundu. İstanbul’dan gelen hey’etle anlaşmazlık giderildi ve Abaza Hasan Paşayı isyandan vazgeçti. Bunun karşılığında kendisine Türkmen voyvodalığı verildi. İbşir Mustafa Paşa da, Halep beyler beyliğine tayin edildi.  

İbşir Mustafa Paşa daha sonra sadrazam oldu bu görevi esnasında bir takım hadiselere sebep olduğundan sadrazamlıktan atıldı ve idam edildi. Abaza Hasan Paşa, İbşir Mustafa Paşa’nın intikamını almak niyeti ile Anadolu’da faaliyetlere başladı.

Köprülü Mehmet Paşa zamanında 1657 de yeniden ayaklandı. Bu ayaklanma ile Hasan paşa Bursa önlerine kadar ilerledi. Mevsimin kış olması yüzünden kuvvetlerini Antep’e çekmek zorunda kalan Abaza Hasan Paşa erzaksız kaldı. Etrafındaki kuvvetler dağılmaya başladılar. Halep’te bulunan muhtasar Paşa’nın oyuna gelerek teslim oldu 30  adamıyla birlikte öldürüldü.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın