Abdest Alınırken Okunacak Dualar

Abdest Alınırken Okunacak Dualar 

1 – Bismillâhil azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dinil-islâm. Ve ala tevfikil imân. Elhamdü lillâhillezî ce’alel mâe tahuren ve ce’alel islâme nuren (Azim olan Allahü teâlâ’nın (adıyla) başlarım. Bize İslam dinini veren ve imanı ihsan eden Allahü teâlâ’ya hamdü senalar olsun. Suyu temizleyici, İslamı nur kılan Allah’a hamdü senalar olsun.) duasını okuduktan sonra, ellerimi bileklerime kadar üç defa yıkarım.

2 – Sonra sağ elimle ağzıma, üç kere su verirken şu duayı okurum: Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke’sen la ezmeu ba’dehü ebeden (Ey Allah’ım! Ondan içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den ben kuluna bir kase (bardak) içir.)

3 – Sağ elimle burnuma üç kere su verir, sol elimle sümkürürüm Burnuma su verirken: Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzuknî min naimihâ. Ve la türihni râyihaten-nâr (Ey Allah’ım! Bana Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem kokularıyla değil.)

4 – Avuçlarıma su alır, alnımdan çene altına, şakaklarıma kadar yüzümü yıkarken şu duayı okurum : Allahümme beyyid vechi binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve la tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike (Ey Allah’ım! Nurunla, evliyaların yüzünü ağarttığın (beyaz ettiğin) gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzünün siyah olduğu günde, benim günahlarımdan dolayı yüzümü siyah etme.)

5 – Sol kolumla, sağ kolumu dirseğime kadar (üç defa) yıkarken: Allahümme âtini kitâbi biyeminî ve hâsibnî hisâben yesiren (Ey Allah’ım! Kitabımı sağ tarafımdan ver ve beni kolay hesaba çek.) duasını okurum.

6 – Bu defa sağ kolumla, sol kolumu (üç defa) dirseğime kadar (dirseğim dahil) yıkarken: Allahümme la tu’tini kitâbî bişimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lân tühâsibní hisâben şediden (Ey Allah’ım! Kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesapla sorguya çekme,) duasını okurum.

7 – Her iki kolumu yıkadıktan sonra, ellerimi tekrar yıkar ve o yaşlıkla başımı mesh ederken;  Allahumme harrim şa’ri ve beşeri alen nar. Ve ellezine tahte zılli arşike yevme la zılle arşike (Ey Allah’ım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Gölgenin olmadığı (bulunmadığı) günde beni arş-ı a’lâ’nın gölgesinde gölgelendir.) duasını okurum

8 – Daha sonra sağ ve sol elimin Şahadet parmaklarıyla iki kulağımın deliklerine su verirken baş parmaklarımla kulaklarımın arkasını mesh ederim ve: Allahummec’alni minellezine yestem’unel kavle feyettebi’üne ahsenehü (Ey Allah’ım! Beni, sözü dinleyip en güzelini tutanlardan eyle.) dini okurum

9-Ellerimin diş yüzü ile ensemi mesh ederken: Allahumme a’tik rekabeti minen nar (Ey Allah’ım! Boynumu ateşten azad eyle.) duasını okurum

10 – Boynumu mesh ettikten sonra, sol elimin küçük parmağıyla, sağ ayağımın Küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarımın arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, ayağımı yıkarken: Allahumme sebbit kademeyye ales-sirati yevme tezillü fihil-akdamü (Ey Allah’ım! Ayakların kaydığı günde, sirat üzerinde ayaklarımı sabit eyle.) duasını okurum

11 – Sol ayağımı (üç defa) yıkarken, ayak parmaklarımın arasını küçük parmağımla, bu sefer baş parmaktan başlayarak, ayak parmaklarımın arasını hilallemek suretiyle topuğumla birlikte yıkar ve :Allahümme la tatrud kademeyye ales-sirâti yevme tatrudu külle akdami a’dâike (Ey Allah’ım! Senin düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma.)
Allahümmec’alnî sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbülen ve ticareten len tebûr. Sübhanekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lê şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke (Ey Allah’ım! (Beni) çalışan ve şükreden(lerden), günahi afvolanlardan, ameli kabul olanlardan, ticareti helal (olanlardan) eyle. Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih eder (im). Senden başka ma’büd olmadığına, bir ve şerikin (ortağın) ve Muhammed (aleyhisselâm)ın kulun ve Resülün olduğuna şehadet ederim.)

Kaynak: Gunyetüt-talibin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir