Abdest Ve Gusül Caiz Olmayan Sular

Müsta’mel (Kullanılmış) suyun hadesten taharet ve gusül için tekrar kullanılması caiz değildir. Ulema müsta’mel suyun temiz olup-olmadığı hususunda ihtilaf etmiştir. İmam-ı Muhammed (rh.a) “O temizdir” buyurmuş ve bu kavil İmam-ı Azam’dan (rh.a) da rivayet, edilmiştir. Muhıyt’te de böyledir. Kendisi ile hades giderilmiş olan Allahû Teâla (cc)’ya kurbet kasdı ile kullanılmış bulunan su, sahih olan rivayete göre “Ma-i Müstamel’dir.” Molla Hüsrev: “Müsta’mel su temizdir. Fakat temizleyici değildir. Fetva da bunun üzerinedir” hükmünü zikretmektedir.

Her ne kadar toprak karışmış olsa da, suyu galib durumda olan sel suyu ile abdest almak caizdir. Fakat eğer çamur gibi katı kıvama ulaşsa sel suyu ile abdest almak caiz olmaz. Suyun içerisine boya veya mazı atıldığı zaman, eğer onunla yazı yazıldığı vakit, kâğıt üzerinde iz bırakırsa abdest almak caiz olmaz. Zira özelliğini yitirmiştir.

Hadesten taharet (Abdest almak ve gusül etmek) meyveden sıkılan su ile caiz olmaz. Zira gerek ağaçtan, gerekse mevyeden sıkılarak elde edilen su “Ma-i Mutlak” değildir. Karpuz suyu, hıyar suyu, gül suyu, sirke, süt ve üzüm suyu gibi (İster içilsin, ister içilmesin) akıcı olan şeylerle abdest alınmaz. Feteva-ı Kadıhan’da da böyledir. Akıtmakla özelliklerini kaybeden ve tabiatı değişen su ile de abdest alınmaz.

Eserin yazarı: Yusuf Kerimoğlu Eser: EMANET VE EHLİYET

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın