Abdestin Mahiyeti

Abdest Ne Demektir:

Abdest belli organlan usulüne göre yıkamaktan ve mesh etmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadet ve itaattir.  Abdeste, güzel oluşundan ve yardımcı olmasından dolayı “Vuzu” adı verilmiştir.

Abdestin Manevi Ve Maddi Faydaları:

Manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi, maddi olarak da pek çok yararları vardır. Vakit vakit abdest alan bir Müslüman temizliğe riayet etmiş, temizliği alışkanlık haline getirerek kendisini, birçok hastalıklara sebebiyet verecek kirli hallerden korumuş olur.

“Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur,” buyrulmuştur. Bir hadisi şerif de şu anlamdadır! “Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu şekilde namaz kılarsa, geçmiş, günahlar, bağışlanır,”

Abdeste Neden İhtiyaç Vardır:

Namaz, gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek vardı, Bu görevlerden her birinin yapılması, abdestin bir sebebidir, Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, tavaf edemez, bir muhafaza içinde olmaksızın Kuran’ı tutamaz.

Kuranın tam bir ayetinin veya bir kısmının yazılı bulunduğu bir levhaya el süremez. Bunları yapmak haramdır. Fakat Kuran-ı Kerimi ezber olarak veya karşıdan Mushaf’a bakarak abdestsiz okuyabilir. Aklı olan ve buluğ çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman, gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür.

Kaynak : Ömer Nasuhi Bilmen – İslam ilmihali

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın