Abdulkadir Geylani Tevhid-i Rububiye

Tevhidi Rububiyet:

Şeyh Abdülkadir Geylani Allah’u Tealayı tanımanın fıtri olduğunu ve bunun da yerinin nefis olduğunu söylemiştir. Bu duygunun beşeri nefisten kaynaklandığını ifade etmiştir. Şöyle demektedir; Nefis tamamı ile Rabbine tabii ona bağlıdır. Zira onu yaratan ve onu inşa eden odur. Dolayısıyla ona kulluk etmeye muhtaçtır. Futuhal gayp 10 makale 

Nefislerine ve hikayenin yaylı bulunan ayetlere işaret etmekte ve bu ayetlerin fikri tanımadan sonra geldiğini bildirmektedir e şöyle demektedir işaret ve deliller ile Allah’u Teâlâ’yı kısaca tanımak Allah’u Teala’nın bir tek eşsiz ve kimseden doğma olmadığını, benzeri ortağı ve bir ikincisi bulunmadığını, yardımcısı destekleyicisi, müşaviri olmadığını, şeksiz şüphesiz bilmektir. Onun misli hiçbir şey yoktur o işiten ve görendir. İhlas ve Şuara 11

Allahu Tealayı tanıma  Müslümanın fıtratında olsa da mahlukat üzerinde araştırma yapması ve düşünmesi yaratıcıya karşı Onun imanını ve yakını artırır demektedir. Şeyh Abdülkadir Geylani bu hususu başka bir yerde de ifade etmekte ve şöyle demektedir; ” Allahu Teala’nın sanatı ona delalet etmektedir. Zira onun sanatı üzerinde düşünmek kişiyi yaratıcıya götürür yakın sahibi müminin iki zahiri iki’de Batın gözü vardır. Zahiri gözüyle Allahu Teala’nın yeryüzünde yarattığı şeyleri görür. Batını gözüyle de göklerde yarattığı şeyleri görür.” el-Fethu’r Rabbani 16

Yine şöyle söylemektedir Şeyh Abdülkadir Geylani akıllı kişi önce nefsinin özelliklerine ve yapılandırılmasına sonra da sahir mahlukata bakmalı ve bu şekilde yaratıcıya yol bulmalıdır. Zira Bütün bunlar bir yaratıcıya ve hikmet içeren bu Kudret Hikmet sahibi birine delalet etmektedir. el-Futuhul-gayp Geylani 113

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın