Abdulkadir Geylani Tevhidi Uluhiyye

Tevhidi uluhiyye:

Şeyh Abdulkadir Geylani tevhidi uluhiyye ye de değinmiş  ve şöyle söylemiştir. “İslam dinine girmek isteyen kişiye evvel emirde gereken şey kelime-i şehadeti (La ilahe illallah, Muhammedün Resullullah) getirmek İslam’dan başka dinlerden uzaklaşmak ve Allah’u Teala’nın birliğine kalben inanmaktır.”

” Kuşkusuz Allah katında din İslam’dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah’ın hesabı çok çabuktur.” Al-i imran:19  yine ”  Kim İslam’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Al-i imran: 85 ayeti kerimeleri ile Allah Tealanın katında makbul olan dinin, İslam olduğunu bildirirdi.  

“La ilahe illah deyinceye kadar, insanlarla harb etmekle emrolundum. Bunu söylerlerse, kanları ve malları kurtulmuş olur.” hadisi şerifi gereğince, öldürülmesi, zürriyetinin esir edilmesi ve malının ganimet olarak alınması haram olur. el gunye 15

Başka bir yerde de Allah’u Teala’nın kullarının Tevhide ve itaata çağırdığını, şirk ve günahtan da sakındırdığını zikretmektedir. Şöyle söylemektedir; ” Allah kullarını vaad ve tehditle Tevhide ve taate çağırmakta aleyhlerine olacak hususlarda onları sakındırmakta, uyarmakta ve korkutmaktadır.” el gunye 1/146

Şeyh Abdülkadir Geylani Emir ve nehirlere uymaksızın söylenen kelimeyi Tevhid’in makbul olmayacağını zikretmiştir kişinin bundan istifade edemeyeceğini ifade etmiştir ve şöyle söylemiştir: ” Allah’tan başka ilah yoktur. dediğinde bir iddiada bulunmuş oluyorsun sana Delinin var mı denir delilde; Emir ve nehirlere uymak, bela ve musibetlere sabretmek, kadere razı olmak… işte iddiaların delili budur fethurrabbani 10

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın