Abdulkadir Geylaninin Nasihati

Ey İnsanlar! Kuranla amel etmeyi nasihat edin. Ona karşı mücadele etmeyin. İtikat az kelimeden oluşur ama amel çoktur. Kurana iman edin. Kalplerinizle onu tasdik edin. Bedeninizle amel edin. Size fayda veren şeylerle iştigal edin. Eksik ve kıt akıllı kişilere bakmayın.

Ey İnsanlar! Nakil yoluyla gelenler akılla gelmemiştir. Naslar kıyasla terk edilmez. Deliller burhanları bırakıp sadece iddia ile ilgilenme. İnsanların malları delil ve burhansız alınmaz. Peygamberimiz sav. efendimiz Şöyle buyuruyor: “ Eğer insanların sözlerine göre hüküm verilseydi, bir kavim diğer kavmin kanını isterdi; ancak davacı delil getirmek zorunda ve davalı da yemin edecektir. (Müsnedi Ebu Avane IV/55/6996)

Seyyid Abdulkadir Geylani tarikatla ilgili oğluna yaptığı nasihatlerden birinde: “Allah cc. karşı takva ve itaati bırakma. Allah’tan başka kimseden korkma. Bütün ihtiyaçlarını Allah’a ilet. Hepsini ondan dile Allah’tan başka kimseye güvenme. Sadece ona itimat et. Tevhidi bırakma, tevhidi bırakma, tevhidi bırakma; şüphesiz ki tevhid her şeyin toplayıcısıdır. Sıfatlar konusunda gelen haberlere itibar edin. Hüküm değişir ama ilim değişmez. Hüküm nesholur, değişir ama ilim nesh olmaz.

Ey Oğul! Sana Allah’a karşı takva ve itaati tavsiye ediyorum. Hükümlerin lüzumlu olduğunu ve hudutları koruman gerektiğini tavsiye ederim.

Ey oğul! Bil ki: bizim tarikatımız (Kadiri Tarikatı)kitap ve sünnet üzerine inşa edilmiştir. Açık gönüllerin, cömert ellerin, sarf edilen çabaların, kaçınılan israfların, katlanılan eziyetlerin, kardeşlerin kötülüklerine karşı yapılan iyiliklerin üzerine inşa edilmiştir. (Fütuhal gayb)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın