Abdulkadir Geylaninin Tevbe Hakkında Sözü

Ey zavallı hangi halinle gururlanırsın hâlbuki sen. Aldanma diyarında olan dünyada, şeytanın sancağı altındasın. Sen onun askeri olmuşsun! Dünya istekleri, nefs, şevhetler, arzular ve vesveseler, şeytanın kötülükleri süslü ve güzel göstermesi seni etkilemiş ve etrafını sarmışdır.  Sen ise namaz, oruç, zekât ve hac gibi zahiri ibadetlerine, uzuvlarını ve organlarını zahirde görünen günahlardan mani etmenin mağruru oldun. Kalbin ise, vera, takva, zühd, sabır, rıza, kanaat, tevekkül ve işleri Allaha ısmarlama, yakın elde etme, gönül selameti, cömertlik, ihsan, hüsnü zan, güzel huy, iyi geçinme ve taatten, doğruluk ve ihlastan vb. şeylerden boş ve uzaktır.

Ey Oğul! Elbiseni pislikten, kalbini de günahlardan temizle, hiçbir kimseye aldırma, zira Rabbin “ istediğini yapan”dır.

Ey günahkâr! Ey iskankar! Tevbe ediniz Rabbinizle kendi aranızda tevbe vasıtasıyla barış imzalayın. Bu kalp içinde dünyadan, ahiretten, halktan zerrece bir şey kaldığı müddetçe salah bulamaz, düzelemezsin. Eğer onun sohbetine yakınlığına ulaşmak istiyorsanız, dünyayı da, ahireti de kalbinizden çıkarın.

Bütün fiillerinizde Allah rızası için ihlaslı olmalısınız. Onun tevhid akdiyle donan. İhlasla, sabırla, şükürle, tefviz ve halkı terk etmekle donanmalısın. Sufi batınını ve zahirini Allah ve Resulunun sünnetine uymak yoluyla tertemiz arıtır. O, safiyeti artarsa, vücud denizinden çıkar, iradesini, dileğini, ihtiyarını terk eder. Resullah sav kalbini temizleyen kimse ile Rabbi arasında sefir olur. Hayrın esası sözde ve fiilde Hz. Peygambere sav uymaktır.

Tevbe edin artık acziyetinizi ve kusurlarınızı itiraf edin. Tevbe hakkın yeryüzünde öldükten sonra suyla dirilttiği “hayat” sıfatıdır. Hak kalbleri, öldükten sonra tekrar tevbe ve uyanıklık ile diriltir. Ey isyankârlar! Tevbe edin Rabbinizin Rahmetinden ümit kesmeyin. Onun rahmetinden ümitsizliğe kapılmayın. Ey kalbleri ölü olanlar! Rabbinizi zikretmeye, O’nun kitabını okumaya, nebisinin sünnetine uymaya devam edin ve zikir meclislerinde bulunmaya devam ediniz. O zaman yağmurun gelip ölü toprağı dirilttiği gibi, sizin kalplerinizide diriltecektir. Zikre devam etmek dünya ve ahirette hayrın sürekliliğine vesile olur. (Cilaul hatır konu rıza ve tevbe)(Abdülkadir Geyleni)

 

https://manevidestekdayanisma.com/category/dervisane/

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın