ABDÜLMELİK EŞ-ŞİRAZİ

عبد الملك الشيرازي

Bugün sadece yarısı mevcut olan Kônika’nın, Şîrâzî’nin Taṣaffuḥu’l-maḫrûṭât’ı ile diğer müslüman matematikçilerin eserin aslından yaptıkları tercümelerle tamamlanabilmiş olması, bu eserlerin ilim tarihi açısından taşıdıkları önemi artırmaktadır. Tasaffuhu’l-mahrûtât’ın yazma nüshaları, Topkapı Sarayı Müzesi (III. Ahmet, nr. 3463), Süleymaniye (Yeni Cami, nr. 803; Cârullah Efendi, nr. 1507), Nuruosmaniye (nr. 2972), Leiden Üniversitesi (Oriental, nr. 513/1) ve Oxford Bodleian (nr. 3970, 3/1) kütüphanelerinde bulunmaktadır.
KAYNAK: TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın