Abese Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm

Abese Suresi  Hakkında:

Kuranı Kerimdeki Sıralamaya göre 80. Suredir. Mufassal sureler kısmının dokuzuncu grubundaki ikinci suredir. Mekke’de nazil olmuştur ve 42 ayetten oluşmaktadır. 

Abese Suresi Konusu:

Abese suresinde inanç ve peygamberlik işi ile ilgili konuları ele alır. Aynı zamanda insan, bitki ve yenilecek şeylerin yaratılması hususunda Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren delillerden bahseder. Yine bu surede kıyametten, onun dehşet verici durumlarından ve o çetin günün sıkıntılarından söz edilir.

Bu mübarek surede ayrıca âmâ Abdullah b. Ümmü Mektum’un (r.a.) kıssası anlatılarak başlar. Daha sonra sure, Allah’ın, kendisine birçok nimet ihsan etmesine rağmen, insanın inkar etmesi ve Rabbine karşı aşırı derecede nankörlük etmesinden bahseder. Yüce Allah’ın bu kainattaki kudret delillerini ele alır. 

Sure, kıyametin dehşet verici hallerini ve insanın, şiddetli korku ve endişeden dolayı, dostlarından kaçışını açıklayarak sona erer. O çetin günde mümin ve kafirlerin hallerinin nasıl olduğunu açıklar.

Abese Suresinin Nüzül Sebebi:

Rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v) Kureyş’in ileri gelenlerini İslama çağırmakla meşgul idi. Peşlerinden gelenler de Müslüman olur ümidiyle, onların Müslüman olmasını çok arzu ediyordu. Resulullah (s.a.v). yanında bulunan Kureyş’in ileri gelenleri ile meşgul olduğu bir sırada, âmâ Abdullah b. Ümmü Mektûm (r.a.) yanına gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana öğret.” Peygamber (a.s)’in o müşriklerle meşgul olduğunu bilmeden, bunu birkaç defa tekrarladı. Resulullah (s.a.v), onun, sözünü kesmesinden hoşlanmadı, yüzünü ekşiterek öbür yana döndü ve kendi kendine şöyle dedi: “Bunlar diyecekler ki, Muhammed’in peşinden gidenler körler, sefiller ve kölelerdir.” Bu sebeple yüzünü ekşitti ve o topluluğa dönerek onlarla konuşmaya başladı. Bunun üzerine Yüce Allah, “Âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü.” ayetlerini indirdi.

Abese Suresinin Meali:

Bismillâhirrahmânirrahîm

1,2,3,4. “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve geri döndü. (Resulüm! Onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek. Yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek!”

5, 6, 7. “Kendini müstağni sayana gelince, işte sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.”

8, 9, 10. “Fakat koşarak ve Allah’tan korkarak sana gelenle ilgilenmiyorsun.”

11, 12, 13, 14, 15, 16. “Hayır! (Bir daha öyle yapma). Çünkü değerli ve güvenilir katiplerin elleriyle yazılıp tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde yazılı bu (ayetler) bir hatırlatma ve öğüttür. Dileyen onu dinler.”

17, 18, 19, 20, 21, 22. “Kahrolası insan! Ne de nankör! Allah onu neden yarattı? Bir nutfeden yarattı da ona biçim verip hayatını programladı. Sonra yolunu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre soktu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek.”

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. “Hayır! (İnsan henüz Allah’ın) emrettiğini yapmadı. İnsan, yediğine bir baksın! Biz, suyu (gökten) bol bol nasıl boşalttık. Sonra toprağı nasıl da yardık. Orada ekinleri, üzüm bağları, yoncalar, zeytinler, hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunlar sizi ve davarlarınızı yararlandırmak içindir.”

33. Ve kulakları patlatan gürültü geldiğinde, 

34, 35, 36. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden babasından eşinden ve çocuklarından kaçar.

37. O gün, onlardan her birinin, başından aşacak işi vardır.

38, 39, 40, 41. O gün birtakım yüzler parlak, güleç ve mújdelidir. Bir takım yüzlerin de üzerini toz kaplamış ve karanlıklar örtmüştür.

42. İşte onlar kâfirlerdir, günaha batmış olanlardır.

Abdülkadir Geylani Abese Suresi Hakkında:

Hakkın vaat ettiği müjdeleri elde etmeyi arzu eden ey kişi! Sana gerekli olan bütün peygamber ve kitapların diliyle ortaya konulan ilahi müjde ve kazanç çağrısını duymandır. Ayrıca bu kerem sahibi peygamberlerin yoluna ve her şeyi bilen Allah’ın kitabında bulunan emir ve nehiylere, mutlak hükümlere ve ibret ve hatırlatmalara uyman gerekmektedir. Bütün bu zikredilenler, ilhâda, inancı bozmaya ve inatlaşmaya sevk eden işlere meyletmekten insanın dış ve içini temizlemekle ilgili konulardır.

Sana yaraşan sapkın ve şaşkınlar güruhundan uzaklaşmak ve her halinde onlara karışmaktan kaçınmaktır. Ki böylece cehennemin derekelerinde ebedi kalacak ve acı veren azaba uğrayacak sapkın ve yalanlayanlar grubuna değil, nimete kavuşmuş cennetlikler grubuna katılmış olursun.

Sağlam bir kuvvete sahip ve nimet ve keremi umumi olan ey Allah’ımız! Senden bize nimet cennetinin derecelerini vermeni ve cehennemin derekelerinden de bizi kurtarmanı isteriz.

Abese suresi Fazilet Ve Sırları:

Resulullah (Sav) buyurdu ki: “Kim Abese suresini (vird olarak) okursa, kıyamet gününde yüzü sevinçli ve (cennetle) müjdelenmiş olarak gelir.”

İmanın yakin derecesine ermek için 7 defa okunur.

Abese suresi herhangi hayırlı bir hacet için (3) defa okuyanın, Allah (c.c) izni ile haceti kabul olur.

Bu sureyi okuyan veya üzerinde taşıyan kişi, her türlü tehlikeye karşı korunur.

Abese suresini sürekli okuyan kişi gelecek tehlikelerden emin olur ve uzaklaşır.

Zorda mı kaldın Abese Suresinin 20. ayetini oku “Summessebile yesserahu” Anlamı:Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

Bu sureyi okuyan kimse, yüzünde sürur ve sevinçle gülerek kıyamete gelir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın