Açlık İle İlgili Ayetler

Açlık İle İlgili Ayetler

Allah cc. yarattıklarının rızıklarını çeşitli sebeplere bağlayarak vermektedir. Ne var ki insanlar verilen bu rızıklara rağmen nankörlüğü tercih etmektedir. İşte bunlara karşı Allah cc. korku ve açlık askerlerini onların üzerlerine salar. Bazen de açlık yakınlık vesilesi olur. İnanç zafiyeti yaşayanlara da azap olur. 

Açlık şiddetli olunca, kul ölümle karşılaşması kaçınılmaz hal almaya başlarsa, dinen haram edilenler yiyeceklerden kendisine ölmeyecek yemesi hususunda cevaz verilmiştir. Dünya hayatında çekilen bu eksiltmeler, susuzluk ve açlıklar müminler için yevmil ahirette artık yerini açlığın ve susuzluğun olmadığı bir yapıya bırakır. Cehennem ehli için ise böyle olmayacaktır. Onların açlıklarını gidermeleri kendilerine azap gibi olacaktır. Gelin kuranda bahsedilen açlıkla ilgili ayetlere bir göz atalım ve tefekkür edelim…

Açlıkla İlgili Ayetler

“O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.” Kureyş:4

“Allah bir şehri misal olarak verdi: Bu şehir güvenli, huzurlu idi, Oraya her yerden rızkı bol bol geliyordu. Ne var ki onlar Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıkları işler yüzünden açlık ve korku elbisesini (felâketini) tattırdı.” Nahl:112

“Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!” Bakara:155

“Medine halkına ve civardaki bedevilere, Resulullah’ın emrine aykırı hareket etmek uygun olmadığı gibi, onun katlandığı zahmetlere öbürlerinin katlanmaya yanaşmamaları da yakışık almaz. Çünkü onların Allah yolunda çektikleri hiçbir susuzluk, hiçbir yorgunluk ve hiçbir açlık, ayrıca kâfirleri öfkelendirecek ayak bastıkları hiçbir yer veya düşmana karşı elde ettikleri hiçbir başarı yoktur ki, karşılığında kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah, güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez.” Tevbe:120

“Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.” Maide:3

“Semirtmeyen, açlığı gidermeyen kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri yoktur.” Gaşiye:6-7

“Orada (Cennette) senin için ne açlık ne çıplaklık vardır. Ne susarsın ne de güneşin sıcağını hissedersin.” Taha:118-119

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın