Adiyat Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Adiyat Suresi:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre yüzüncü süredir. Mufassal sureler kısmının 14. Grubundaki birinci süredir 11 ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur.

Adiyat Suresi Hakkında:

Allahu Teala dünyasını ahirete tercih eden ve iyilik yaparak ahiret için hazırlanmayanları kınamak üzere bu süreyi göndermiştir. Ayrıca Savaş atları üzerinden bir savaş stratejisi sunulmaktadır. Bu strateji karşı tarafa aman verilmeden yapılacak olan bir savaş stratejisini de aynı zamanda belirtmektedir.

Adiyat suresi insan karakterinden onun çok inkârcı oluşundan ve çıkarını sevmesinden söz eder. Bu sure insana öldükten sonra dirilmeyi, hesabı, Allah’ı tanımayı hatırlatarak insandaki bu hastalığı tedavi etmeye çalışır. Ölüm ve İnfak bunlar hastalık ilacı olarak işaret edilmektedir. Bu sure Takva sahibi olmayı tavsiye ederek bu hastalığı tedavi etmeye çalışır.

Adiyat Suresinin Nüzul Sebebi:

İbn Abbas (Ra.)’dan  rivayet olunmuştur O der ki:”Hz. Peygamber (sav) Beni kinane’den bazı kimselere karşı bir Seriyye göndermişti. Gittiklerinden bu yana bir ay geçtiği halde onlardan bir haber alınamamıştı. Hz Peygamber (sav) seriyyeye ensardan Munzir b. Amir (ra) komutan tayin etmişti Onların ne yaptıklarına dair bir haber alamayınca münafıklar “onlar öldürmüşlerdir” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAV)’e seriyyenin selamette olduğunu bildirmek ve ona seriyyenin gönderdikleri kavme karşı akın ettiğini müjdelemek için bu ayeti kerimeler nazil oldu.” Darekutni, Bezzar ve ibn-i Merdeveyn rivayet etmişlerdir.

Adiyat Suresinin Meali:

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

1- And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;

2- And olsun kıvılcımlar saçanlara;

3- Sabah sabah baskın yapanlara,

4- Derken tozu dumana katanlara,

5- Düşman topluluğunun içine dalanlara ki:

6- Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.

7- Doğrusu kendisi de buna hakkıyla şahittir

8- Gerçekten mala da pek düşkündür.

9- Yoksa bilmez mi o  kabirlerdekilerin çıkarılacağı zamanı;

10- Göğüslerde ne var  derlenip toparlanacağı anı?

11- Şüphesiz Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.

Adiyat Suresinin Fazileti: 

Hz peygamber (SAV) buyurur ki: “Her kim adiyat suresini okursa kendisine müzdelife’de sabahlayan ve orada bulunan topluluğa şahit olan kişilerin sayısınca on hasene yazılır.” 

Muhammed Nasır’ın Ata b. ebi Rebah (ra)’den Merfu olarak yapılan rivayette ibn Abbas şöyle dediği nakledilmiştir: “İza zülziletil suresi Kuran’ın yarısına, vel adiyat suresi de kuran’ın yarısına, Kulhuvallahu suresi de Kuran’ın üçte birine eşdeğerdir.” Şevkani fethul Kadir 5 /481

Adiyat Suresinin Havası:

Havas kitaplarında yazılanlara göre Bu sure korunmak ve tüm korkulardan emin olmak için günde 3 defa okunmalı. Günde üç defa okunması halinde nazar üzerinde de etkisi olduğunu yazılmıştır. Bu sureyi her gün okuyanın rızkının arttığı da ayrıca ifade edilmektedir. Adiyat suresinin yazılıp üstünüzde taşınması halinde kişi korkularından emin olur ve kendisine rızık kapıları açılır. Uykusunda korkutulan ve korkan kişi yatmadan önce bu süreyi 7 defa okumalıdır. 

Seyyid Abdülkadir Geylani:

Ey Marifet ve yakin fıtratı üzerine yaratılmış kamil insan! Senin üzerine düşen vazife şudur: Bugün gayretini sen ne için yaratılmışsan onun uğrunda harcamalısın. Hayatını, Hak tarafına yönelmekten seni engelleyen bütün meşgalelerden arındırmalısın. Yine, şunları yapmak da senin üzerine düşmektedir. Kıyamet ve hesap gününü gözünün önüne dik ve oradan asla ayırma. Kısaca, Allah’tan sakın gafil olma. Çünkü onun murakabesi /gözetlemesi bu dünyada da ahirette de senin üzerindedir. Geylani tefsiri sayfa 507

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın