Ahiret Gününe İman

İmanın temel taşlarından birisi de Ahiret gününe imandır. Dünya üzerinde yaşayan hiçbir fani ahiret hayatını görmemiştir. Allah’ın elçilerinin anlattıkları ile Kur’anda bahsedilen ahiret gününe ait bilgiler gaybi konular arasındadır.

Duygular ötesi ve gayba ait konular olduğu için gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimler ile ve akılla açıklanacak bir konu değildir. Bu konu üzerinden anlatılan bilgiler akli  yorumlara açık değildir. Bu hataya düşülmemelidir.

Ahiret hayatı dünya hayatına benzemez. Orada zaman mefhumu bile farklı işlemektedir. İnsanı hayvandan ayıran özelliklerden bir tanesi de akıl sahibi olmasıdır. Akıllı insan iç yüzünü bilmediği bir konuda nasıl konuşur. Sadece Allah azze ve cellenin bildiği Ahiret hayatı, hakkında insanın bir yorum yapması doğru değildir.

İnsandaki imanın sağlıklı olabilmesi için Allah’a ve ahiret gününe, iman etmesi şarttır. Kafir ile Mümini ayıran özellikler arasında gayba iman da yer alır. Kur’an’da, hem Mekki hem de Medeni sürelerde, yüz’den fazla terim veya deyim kullanılarak, ahiret inancı pekiştirilmiştir. Kur’an’da ahiret gününden bahsetmeyen hemen hiçbir süre yoktur. Kur’an, ahiret fikrini, insanın düşünce ve kalbine bazan apaçık delillerle, bazan da örnekler vermek suretiyle yerleştirmeyi amaçlamıştır.

İnsan hedefi olan bir varlıktır. Sağlıklı düşünen insan; aklı, kendisinde bulunan adalet, sorumluluk, ebedilik ve sonsuzluk duygusu ile, insanın başı boş ve amaçsız yaratılmadığı fikrinden hareketle, ahiret hayatının varlığını tabii bir şekilde kabul eder.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın