Ahlaki Eğitim

Ahlaki eğitimin İmanın Kamil Olmasına Etkisi

İnsanın kendi özelliklerini ahlaki eğitimle en güzel konuma getirilmesi esas olmalıdır. Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahlak numunesi olarak gösterilmiş ve övülmüştür. O’nun ahlakı Kur’an’dır ve İslam da güzel ahlaktır.

İmanın mükemmel bir güzelliğe ulaşması için ahlakın da güzel olması gerekir. İslami eğitimde ahlak son derece önemlidir. Her ayet, her hadis iyiliğe teşvik eder ya da kötülükten sakındırır. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam de dualarında hep iyi ahlak istemektedir. İnsana verilen güzel şeylerden bir tanesi ve en üstünü mizanda ağır gelecek olan iyi ahlakıdır. İnsanların en hayırlıları da yine iyi ahlak sahibi olanlardır. Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam Allah’a sığınan, kötü ahlaktan kendisini uzak tutan iyi ahlak üzere olanları sever. İnsanlara iyi ahlakla muamele edilmesini de isterdi. 

Bütün peygamberlerin insanlığa çağrısı ahlaki olmuştur. Tevhid ile birlikte iyi ahlak öğretilmiştir. İnanç bozukluklarının, çirkinliklerin düzeltilmesi ve iyi ahlakının hakim kılınması için gayret sarf etmişlerdir. Hz Peygamber (sav): “Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini çok açık bir şekilde ifade etmiştir.”  muvatta: Hüsnü’l Hulk 8

Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke’de İslam davetine başladığı zaman onun tavrını ve davranışlarını incelemek yere Ebuzer gıffari kardeşin Mekke’ye gönderir ve Hz Peygamberin dediklerini dinler ve geri geldiğinde Ebu zere şöyle söyler: “ Onu iyi ahlakı emrederken gördüm. Müslim  Fedailu’s-Sahabe, 133; Buhari Menakıbu’l-Ensar, 33,

Kur’an’da Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı, “Onları temizler…” Cuma suresi:2 şeklinde zikredilmektedir.

Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar Habeş Kralı Necaşi’nin karşısında tutarak İslam hakkında bilgiyi isteyen Necaşi’ye Cafer bin Ebi Talip söz alarak şöyle bir açıklama yapar: “Habeşistan’a hicret eden müslümanlar, Habeşistan Hükümdarı Necaşi huzuruna çağırarak, İslam hakkında bilgi ister. Cafer b. Ebi Talib, söz alarak şöyle bir açıklama yapar:

“Ey Hükümdar! Allah aramızdan birini seçip de onu kendi elçisi olarak gönderene kadar biz cahillerdik. Putlara tapardık, şehvetimizden ileri gelen günahlar işlerdik. O’nun bütün faziletlerini, doğruluğunu, iffetini baştan beri gayet yakından ve tam olarak biliyorduk. O bize diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi sadece tek Tanrı olan Allah’a tapmayı, ibadet etmeyi, sadaka vermeyi, oruç tutmayı ve her çeşit iyi ve güzel fiilleri İşlemeyi öğretti. Bütün bunlar bize hoş ve cazip geldi ve bunları yapmaya başladık..

Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed’in üstün ahlakına karşı hayranlığını gizleyemedi ve sorar : “Arapları dolaştım. Onların en fasih konuşmalarını dinledim. Senin gibisini ne gördüm ne de işittim! Kim terbiye etti seni? Hz. Muhammed de: Beni Rabbım terbiye etti. Terbiyemi güzelleştirdi.” diye cevap verir.  El-Acluni 1 s, 70

Ashap Hz. Aişe’ye Hz. Muhammed’in ahlâkını sorar. O da: «Siz hiç Kur’an okumadınız mı? O’nun ahlâkı Kur’an’dı» der. (Müslim, Müsafirin, 139; Davud, Tatavvu, 26; Ahmed b. Hanbel, c, 6, ss, 54, 91, 163, 188.)

Hz. Muhammed, tebliğine başladığı ilk günden itibaren samimiyetle, insanların davranışlarının güzelleştirilmesi için çaba sarf etmiştir. Hz. Muhammed’in ahlâk eğitimindeki başarısı islam tarihi incelendiğinde görülür. İslamın önem verdiği ahlaki eğitimdir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir