Esmaül Hüsna

Bismillahirrahmanirrahim

Esmaül Hüsna Ne Demektir:

Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde geçmekte olan isim kelimesinin çoğulu olan Esma ile güzel en güzel anlamına gelen Hüsna kelimesinden oluşan Esmaül Hüsna terkibi kaslarda ve Allah’a nispet edilen bütün ilahi isimleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Kuranda Geçmekte Olan Esmaül Hüsna İle İlgili Ayetler:

En güzel isimler bilindiği üzere Cenabı Allah cc’ın isimleridir. Kuranı kerimde;

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Haşr:24

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذٖينَ يُلْحِدُونَ فٖى اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve Onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.”Araf: 180 

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبٖيلًا

“Deki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler Onundur.”Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.” İsra: 110

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

“ Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler Onundur.” Taha: 8

Esmaül Hüsnanın Kullara Kazandırdıkları:

Esmaül Hüsna, Allah hakkında yücelik ifade eden ve kulların da hürmet ise uyandırır. Bu isimler Allah katında vacip caiz ve muhal olan sıfatlara istifa etmeleri nedeniyle onunla ilgili en yeterli ve tohum aleti edinmemizi sağlar. zikir ve dua da kullanıldığında duanın kabulüne ve sevap kazanılmasına da vesile olur. aynı zamanda Allahu Teala’nın marifet sahibi olan kullarına bu marifeti ve üstünlük ve şerefi kazandırdığı bir vesiledir.

Esmalar 99’la Sınırlı mıdır:

Kur’an-ı Kerim’de Allah Celle Celalühü Nispet edilen isimler 99 ile sınırlı değildir. İslam alimleri hadiste kaydedilen sayıyı baz alarak 99 isim üzerinde inceleme yapmışlardır. Bazı uygulama bu isimlere eklemeler yapmışlardır Bundan dolayı da ulema arasında ittifak edilmiş bir Esmaül Hüsna listesi yoktur. 

Allah Celle Celalühü her ismini bizlere bildirmiş değildir.

Hz Peygamber aleyhisselatu vesselam “Allah’ım zatını isimlendirdiğin, kitabında kaydettiğin, mahlukattan birine öğrettiğin ya da gayb ilminde kendisine tahsis ettiğin her isim hürmetine senden dilerim.” muvatta cenaiz 17 duası da buna işaret etmektedir.

Bize bildirilmeyen gizli isimler kuran veya herhangi bir kitapta indirdiği bazı Veli kullarına bildirdiği veya kendi katında başkalarından ketmettiği isimleri vardır. Ne var ki bir bildirilmediği için bilemeyiz sancak Kur’an’da ve sünnette bildirdiği Esmaları biliriz. Bundan dolayı Ebu hureyre’nin rivayet ettiği hadiste geçen 99 ismin üzerinde durmakta yarar vardır. Bu yüzden Esmaül Hüsna’nın 99 da sınırlı olmadığı görüşü benimsenmiştir.

Yaşadığımız Şu dünya hayatının dışındaki kainatta da yaratılan her şeyin bir isimle devamlı şekilde yenilendiği ve bir ahenk içerisinde devam ettiğini söylemek yerindedir.

İsimlerinin Manaları Vardır:

Cenabı Allah’ın kudretinin değişik şekillerden tecelli eden isimlerinin her birinin bir lügati manası vardır. Kuranda bunlar taşıdıkları manaya uygun bir şekilde kullanılmıştır.Bizler dualarımızda bu isimlerden mana (taşıdıkları) lara göre zikrederek dua eder rahmandan isteriz.

Esmaların Zikredilmesi İle Beklenen:

Allah Tealanın bazı isimlerinin belli miktarlarda zikredilmesi gerektiğinde ya da belirlenen miktarda zikredildiği zaman istenilenin yani sıkıntıların gitmesi, hastalıkların afiyet bulması rızık çoğalması vb. yerine geleceğine inanılır.

Bazı ulema Allah cc. isminin zikredilmesinin, insan hayatında nasıl tahakkuk edeceğini, hangi sıkıntının giderileceğini hangi isteğin yerine gelmesinin çaresi olacağını belirtmişlerdir.

Esmanın Kullanılmasına Bir Örnek:

Akhisar’da Şeyh Îsâ’nın komşusu olan bir karı koca arasında geçimsizlik zuhur eder. Neredeyse ayrılacak noktaya gelmişlerdir. Fakat iki kız ve üç oğul sahibi olan anne ayrılmak istemektedir. Kocasından habersiz Şeyh Îsâ’ya durumu anlatır. O da kadına, her gün, 614 defa “Yâ Halîm Yâ Şekûr” okumasını tavsiye eder.

Kadın, bunları okumaya başlar ve devam eder. Günler geçtikçe kocası yumuşar ve araları gittikçe düzelir. Fakat bu sefer kadın geçimsiz hale gelir. Bunun üzerine kocası kadından habersiz Şeyhe durumu anlatır ve nasıl düzelebileceğini sorar.

Şeyh İsa, ona da, günde, 744 kere “Yâ Muktedir” okumasını tavsiye eder. O da bu tavsiyeye uyarak her gün belirtilen sayıda, “Yâ Muktedir” ismini okur. Günler geçtikçe kadın düzelir ve böylece yuva yıkılmaktan kurtulur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın