Allah Dostları Kabirlerinde İşitir ve Görür

Allah Dostları Kabirlerinden Sizi İşitir

Bir mürid bir şeyhin kabrini ziyaret ettiğinde O şeyhin işitmeyen bir ölü olduğuna itikat etmemesi edeptendir. Bilakis o evliyanın kabrinde Berzahi bir hayat ile canlı olduğuna Allah’ın izniyle de işitir olduğuna inanmalıdır. Ta ki bereketine nail olabilesin. Çünkü kul bir evliyanın kabrini ziyaret edip onun yanında Allah’ı zikrettiğinde o veli’de kabirde oturarak onlarla birlikte zikreder. İmamı Şafi Zünnun ve karafe kabristanındaki şeyhlerden bir cemaat hakkında biz buna defalarca şahit olduk demişlerdir. Eğer oturup zikir ettiklerine inanmazsa bile hiç olmazsa onların gelen ziyaretçisini işittiğine inanmalıyız. 

Sadece şehitler ve peygamberler değil, diğer ölüler de işitir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Ölü, kendisini ziyaret edeni tanır ve selamını alır. İbni Ebiddünya

Ölü, tanımadığı ziyaretçinin de, selamını alır. Beyheki

Mümin biri ölüp de, defnedilince, biriniz kabrin başında [telkin için] “Ey filan kadının oğlu filan” desin! Çünkü ölü, “Bizi irşad et de Allahü Teâlâ da sana rahmet etsin!” der. Fakat siz bunu duyamazsınız. Deylemi, İ. Asakir

Münker – Nekir melekleri, sual cevaptan sonra mümin ölüye, Cehennemdeki yerine bak, Allahü Teâlâ değiştirip, sana Cennetteki yeri ihsan eyledi derler. Ölü bakıp ikisini de görür. Buhari

Resulullah efendimiz, Bedir’de bir çukura gömülü müşrik ölülere, (Rabbinizin size vâdettiğine kavuştunuz mu?) buyurunca, Hazret-i Ömer, (Ya Resulallah, cansız ölülere neden söylüyorsun?) dedi. Cevaben buyurdu ki: (Rabbimin hakkı için söylüyorum ki, siz beni onlardan daha iyi işitmezsiniz, ama cevap veremezler.) Buhari, Müslim 

İmam-ı Süyuti hazretleri buyuruyor ki: Her ölünün ruhu, cesedine, bilmediğimiz bir halde bağlıdır. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Ölü kabirde çürüse de, ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. (El-mütekaddim)

İbni Teymiye’nin talebesi İbni Kayyımı Cevziyye de Kitab-ür-ruh kitabında, (Ölü, ziyaret edeni bilir, sesini işitir. Selamını alır, onunla ferahlanır. Bu hâl, yalnız şehitlere mahsus değildir. Herkes için böyledir) diyor. (El-Besair 22)

Kabirler İnsana ölümü ve ahireti hatırlatır ve ahireti için ibret almayı sağlar (Müslim, Cenâiz, 108; Tirmizî, Cenâiz, 59; Ibn Mâce, Cenâiz, 47-48; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 145). İnsanı zühd ve takvaya yöneltir. Aşırı dünya hırsını ve haram işlemeyi engeller. Kişiyi iyilik yapmaya yöneltir (Ibn Mâce, Cenâiz, 47). Manevi önderlerin kabirlerini, özellikle Hz. Peygamber’in kabrini ziyarette bulunmak ruhlara ferahlık verir ve içsel duyguların düzene girmesini sağlayacak sağduyu yönlendirmesi oluşur. Peygamber’in ve Allah’ın veli kullarının kabirlerini ziyaret için yolculuğa çıkmak menduptur.

Evliya, kabrini ziyaret ederken nelere dikkat etmeli

Buna Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretleri buyurdu ki: “ Büyük bir zatın kabrini ziyaret eden kimse, ona yönlenirse ederse, yani dünya işlerini hiç düşünmeyip, kalbine hiçbir şey getirmeyip, o zatın ruhunu, his organları ile anlaşılamayan bir nur farz ederek, bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan, kendi kalbine bir şeyler akmaya başlar. Çünkü, Evliyanın ruhları, feyzlerin kaynağıdır. Kaynağı kalbine koyan, bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen ihsanlarına elbette kavuşur. Ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır.

Kabir yanına gelince, önce selam verilir. Kabrin sağ yanına, yani kıble tarafına, ayak ucuna yakın durur. Tanıdığı gibi, şeklini, suretini hatırına getirir. Euzü ve besmele ile bir Fatiha ve 11 İhlas okur. Sevabını, Resulullah efendimizin, bütün Peygamberlerin, Ashabı kiramın ve Evliya-i izamın ruhlarına ve bu zatın ruhuna hediye eder. Onun ruhunu, gönlünde bulundurur. Kalbinde bir şey hasıl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasını bilir ise, o zat da, vermeye ehil, olgun bir Veli ise ve şartları gözeterek beklerse, elbette bir şey ele geçer.

Kabir ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken tüm edeplere riayet edilmelidir. Yanlış olacak ve anlaşılacak hareketlerden kaçınılmalıdır. Eğer tutulamayacak kadar bir hal olursa kişi bunda mazurdur.  

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın