Allah esma Zikri

   Bütün isimleri kendisinde toplamıştır. Tüm ulema bu ismi celili ismi azam olduğunu belirtmişlerdir. Lafzı celal yerine Allah cc. ismi şerifini zikretmeye devam eden kimsenin üzerinde saygı görme, ikram ve asalet oluşur. Son derece yükselmesine neden olur. İnsanların yanında sevgili ve kıymetli olur, sözü geçer ve tutulur.

  • İmam-ı  Gazali ‘ye göre,Cuma günü 1000(bin) kere “Allah“ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
  • Cuma günü,Cuma namazından önce 100 kere “ALLAH” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
  • her gün 1000 defa bu ismi şerifi zikreden kimse,manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
  • her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa,kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir.Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar.İnsan,cin,hayvan gibi,hiç bir şerli ve Zararlı varlık kendisine zarar veremez.
  • Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse,çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.

    Hastalıklara maruz olan şifa bulmak isteyen bir temiz kâse içine altmışaltı defa Allah (cc) yazıp yağmursuyu, zemzem veya kaynak suyu ile bozup hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir