Allah esma Zikri

Allah (Celle Celalühü) Esmasının Zikri

Kendisinden başka İlah olmayan, her şeyin gerçek sahibi, yaratıcısı ve kendisinden başka ibadete layık olmayan (yaratılmışların) mahlukatın tek mabudu. Bütün isimleri kendisinde toplamıştır. Tüm ulema bu ismi celili ismi azam olduğunu belirtmişlerdir. Lafzı celal yerine Allah cc. ismi şerifini zikretmeye devam eden kimsenin üzerinde saygı görme, ikram ve asalet oluşur. Son derece yükselmesine neden olur. İnsanların yanında sevgili ve kıymetli olur, sözü geçer ve tutulur.

  • İmam-ı  Gazali ‘ye göre, Cuma günü 1000(bin) kere “Allah“ ismini zikreden kimse evliyalar arasına girer.
  • Cuma günü, Cuma namazından önce 100 kere “ALLAH” diyen kimsenin istediği şey yerine gelir.
  • Her gün 1000 defa bu ismi şerifi zikreden kimse, manen terakki eder ve selim bir kalbe ulaşır.
  • Her kim bu yüce ismin zikriyle meşgul olursa, kalbinde Allah sevgisinden başka her şey silinir. Gönlüne ilahi tecelliler ve nurlar dolar. İnsan, cin, hayvan gibi, hiç bir şerli ve Zararlı varlık kendisine zarar veremez.
  • Bu ismi yazıp üzerinde taşıyan ve aynı zamanda zikreden kimse, çok soğuk havalarda bile soğuktan müteessir olmaz.
  • Yüce Allah’ın bu cami (toplayıcı) ve şerefli ismi bir hastaya 200 defa okunsa, hastanın eceli gelmemiş ise şifaya kavuşur.
  • Hastalıklara maruz olan şifa bulmak isteyen bir temiz kâse içine altmışaltı defa Allah (cc) yazıp yağmursuyu, zemzem veya kaynak suyu ile bozup hastaya içirilirse hastanın eceli gelmemişse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
  • 1000 defa Allah’ı zikreden kişi, ululuk, azamet ve saygı kazanır. Herkes ona sevgi ve saygı duyar, hürmet ve ikram eder. Önemli ve sözü dinlenen kimselerden olur.

Allah Esması  

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın