Allah’a İman

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın Varlığına Ve Birliğine İman:

İmanın altı şartından birincisi Allah’a inanmaktır. Akıl sahibi olan ve ergenlik çağına gelen her insanın ilk ve en önemli görevi, Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır.

Çevremize baktığımız zaman, hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını görürüz. Çok ince bir plana göre kurulan ve mükemmel bir düzen içinde işleyen Kainatı ve en güzel sanat eseri olan insanı da bir yaratan şanı büyük bir yaratıcı vardır o’da Allahtır. Bütün alemleri yoktan var eden O’dur. O noksanlıktan beri (münezzeh)tir. Onun kudret ve büyüklüğüne denk hiçbir şey yoktur.

Allah’ın varlığını; kainatta görülen ahenk ve mükemmel düzen de Allah’ın birliğini göstermektedir. Öyle ise  ilk görevimiz, bizi yaratan ve yaşatan Allah’a inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır. Allah’a doğru olarak inanmak ve yüce Varlığını iyi tanıyabilmek için Allah’ın sıfatlarını öğrenmemiz gerekir.

Allah’a Nasıl İnanmalı:

Allah vardır ve birdir. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah yarattıklarından hiç birine benzemez. Allah’ın varlığı kendindendir. Hiç bir şeye muhtaç değildir. Bütün varlıklar O’na muhtaçtır. Allah,daima diridir.

Allah, her şeyi bilir, her şeyi işitir ve her şeyi görür.Allah diler, dilediğini yapar, Onun işine kimse karışamaz, Allah, sonsuz kudret ve kuvvet sahibidir, her şeye gücü yeter. Allah, yaratıcıdır. Dilediğini yoktan var eder, dilediğini yok eder.

Kainatta her ne varsa hep Onun yaratması iledir. Yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Allah’ın sözü vardır, peygamberlerine sözünü duyurmuş, emirlerini bildirmiştir.

Dinimizin yüce kitabı Kur’an-ı Kerim, Allah’ın sözüdür. Allah’a böyle doğru olarak inanan insan, varlıklar arasındaki şerefli yerini almış, gerçek değerini kazanmış olur. Bu inanç, insanın kalbini her türlü kötü düşüncelerden temizler, iyi düşünce ve güzel huylarla süsler.

İnsan, hiç kimsenin görmediği bir yerde olsa bile ahlak ölçülerine uymayan davranışlarda bulunmaz. Çünkü, Allah’ın her şeyi gördüğüne ve bildiğine inanır. Allah’a iman, her türlü iyiliğin kaynağıdır.

Allah Sevgisi :

Allah, bize görmek için gözler, işitmek için kulaklar, konuşan dil, çeşitli işler yapabilen eller ve yürüyen ayaklar vermiş; vücudumuzu akıl ve zeka ile donatarak bizi varlıklar arasında çok üstün bir durumda yaratmıştır.

Sağlık ve mutluluk içinde yaşayabilmemiz için yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatmış, teneffüs ettiğimiz havadan içtiğimiz suya kadar her türlü ihtiyacımız karşılanmıştır. Kısa bir süre havasız kalan, soluk alıp veremeyen insan yaşayamaz, hayatını kaybeder. Her an muhtaç olduğumuz bu nimeti düşünürsek Allah’ın bize olan iyiliklerinin ne kadar çok olduğunu anlarız.

Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Allah’ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz.” İbrahim : 34

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın