Allaha Sığınmak

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a sığınmak:

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah’a sığın! Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.” ARAF:200 

Bir insanın inanarak güven duyarak ve ihlaslı bir şekilde şeytan’dan Allah’a sığınması şeytanın  sarsılmasına ve yanınızdan kaçmasına sebebiyet verecektir. Şeytan nasıl sarılmasın ve kaçıp gitmesin. Çünkü sen alemlerin Rabbine sığınmış oldun.

Selefi Salih’in alimlerinden biri talebesine şöyle sorar:

– Şeytan seni hatalara teşvik ettiği zaman ona ne yaparsın?

– Ona karşı koyarım hocam

– Şayet şeytan vesvese devam ederse ne yapsın?

– Ona yine karşı çıkarım hocam

– Peki şeytan sana vesvese ya devam etse senden el çekmezse O zaman ne yaparsın?

– Yine ona karşı kor direnirim hocam

– Bu uzayıp gider. Sen bir koyun sürüsünün yanından geçerken sürünün köpeği sana geçiş için izin vermeyip göz açtırmaz sa ne yaparsın?

– Köpekle mücadele eder oradan geçmeye çalışırım.

– Fakat bu çok uzun zaman alır ve senin işin meşakkatli olur bu durumda sürünün sahibinden yardım talep et. O seni oradan sağ salim geçirecektir.

Kişi şeytandan Allah’a sığınarak büyük bir güvence ve sağlam bir kale içerisine girmiş demektir. Müslüman ne zaman şeytanın fısıltısı ve vesvesesi ile karşı karşıya kalsa unutulmadan hemen Allah’a sığınan olmalıdır.

Ebu Ala’dan Osman b. Ebi’l As Hz Peygamber’e gelerek şöyle söyledi:

“ Ey Allah’ın elçisi! şeytan benimle namazım arasında girip bana engel oluyor okumamı kesiyor.” Hz Peygamber:

“ Hınzeb adı verilen bir şeytandır.  onun gelişini hissettiğinde hemen Allah’a sığın sol tarafına 3 defa tükür.” 

Osman şöyle demiştir: “Ben de öyle yaptım. Allah  onu benden uzaklaştırdı sahihi Müslim

“Süleyman b. Sard (ra)  şöyle rivayet ediyor: ”Ben Hz. Peygamber ile oturuyordum. İki adam birbirine sövdü adamlardan birinin yüzü kızardı damarları şişti. Hz Peygamber şöyle buyurdu :

“Muhakkak ki, ben bir kelime biliyorum, şayet bu kızan adam o kelimeyi söylerse kızgınlığı geçer, yatışır. O  kelime şudur: “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” adam böyle söyleyince kızgınlığı geçer.” Sahih Buhari

Hazreti Enes (Ra)’den rivayet ve Hz. Peygamber (sav) helaya girmek istediğinde şöyle derdi. 

“Dişi ve erkek şeytanlardan Allah’a sığınırım.” sahih Buhari

Abdullah Bin Ebi katâde O da babasından rivayet de Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Salih rüya Allah tandır. Hulüm  şeytandandır. Sizden biri kendisini  kurstan şeytanı Bir Rüya gördüğünde sol tarafına tüküreyim şerrinden Allah’a sığın sen o şeytan ona zarar veremez.” Sahih Buhari

Müslümanlar fasit cin ve şeytanlarından korunmasının en kolay yolu Allah azze ve celle ye sığınmaktır:

“Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu beklemediği yerden rızık verir “ Talak: 2-3

Allah’tan gereği gibi korkan kimse Elbette cin ve şeytanların şerrinden emin olacaktır. Bunun doğruluğunda zerre kadar şüphe yoktur.

Bir diğer ayeti kerimede de Allah Celle celalü şöyle buyurmaktadır:

”İşte bana varan dosdoğru yol budur. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur ancak azgınlar lan sana uyanlar müstesna.” Hicr: 41- 42

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın