Allah’ın İlmi Ve Bilmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın İlmi Ve Bilmesi:

Kur’an ve sünnete baktığımızda Allahu Tealanın Tıpkı diğer Ezeli Kadim sıfatları gibi ilim  sıfatı ezelidir kadimdir zatı ile kaimdir sonradan elde edilmiş değildir. Eğer bir şey sonradan Elde edilmişse zaten ilahi olamaz Bir vasfa sıfata sahip değilken sonradan sahip olmak bir marifetse bu kullara mahsus bir marifet olur. Diğer açıdan noksanlık ve eksikliktir.

Allah’ın İlmi Husuli Mi Huduri Midir

Cenabı Hakkın ilmi kelam ulemasının Tabiri ile söylenirse; husuli (Sonradan meydana gelme) değil huduri’dir yani çalışarak elde edilmiş değil zati ile kaimdir ezelidir. Kadimdir başlangıcı yoktur öğrenerek elde edilmiş bir ilim değildir. Cenabı Hakkın ilmi kadimdir. Bu da bilmesini gerektirir bilmediği bir şey yaratılamaz .

Bilmek Bir şeyi Yapmayı Ortaya Çıkarır:

Bir şeyi bilmek o şeyin ortaya çıkmasını sağlar. Bir cihazı yapmak için bilgi ve beceriye sahip olmak gerekir. Bu yaptığınız şeyin nasıl bir ortamda ve hangi şartlarda çalışacağına karar vermek, onun ihtiyaçlarını, yedek parçasını temin etmek de onu yapana ait olacaktır. bu cihazı yapan kimse nasıl çalıştığını bilmez mi? sisteminin nasıl olduğunu hangi şartlarda ve amaçlarda kullanılması gerektiğini bilmez mi? sizce.

Yapılan cihaz piyasaya sürüldüğünde, onu alan onun ihtiyaçlarını karşıladığı ve ona iyi baktığı müddetçe ondan sağlıklı bir verim alacaktır. Hangi cihazı alırsanız alın ortalama bir ömre sahiptir. Ne zaman bozulur, ne zaman kullanılmaz hale gelir, zaman içerisinde sizin tercihiniz eve kullanımınıza göre değişecektir.

Yahudileri Tanrı  İnancı

Bahsedilen cihazın tasarlanması projesinin çizilmesi notların alınması gerekli hesaplamaların yapılması sonucunda tekrar üretim için faaliyete girildiğinde yeni hesaplamaların yapılması ve unutulmaması için notlar alınabilir. Bu anlatılan örneklendirme bilmenin gereği olarak ortaya çıkartılan bir araç ve sistem işte kişi nasıl ki bilmeseydi bunu gerçekleştirme imkanını bulamayacağı gibi. Yahudilerin Tanrı tasavvuru da böyledir. Yahudiler tanrının Tevrat’ta ileride yapacağı şeyleri unutmamak için yazdığını sonra bakıp nerede ne yapacağını okuyarak yapması söylemi böyle bir tanrı düşünülemez.

Evvel’de de Ahir’de de Allah İmli İle Kaimdi Ve Bilmekte İdi:

Zamanımızın bulunduğu dilimde yaşanan ve yaşanacak olanları, Allahu Teala mutlak ilmiyle şimdi, gelecekte ve geçmişte ne yaratılmış ve yaşanmışsa hepsini aynı şekilde bilir. Yarattığı şeylerle ilgili bütün detaylar onun ezeli ilminde mevcuttur.

“Dikkat edin yaratan Bilmez mi.?!” Mülk: 14

Yaratma ve bilmek arasında bir ilişki vardır. Allah yaratıcı ve yarattığı şeyin bilenidir. Bizlerin, bize verilen hayatı nerede, nasıl ve ne şekilde yaşanacağını, küçücük bir karıncanın dahi ne zaman dünyaya geleceğini, ne iş yapacağını, ne zaman ve nasıl öleceğini bilen Cenabı Hak mutlak ve ezeli ilmi ile bunların hepsini bilir.

Cenabı Hak bizim iradi fiillerimizden tutun, evrenin varoluşuna, geçireceği evrelere, kıyamete ve kıyamet sonrası hayata dair en küçük detaylara kadar bilir ve bu ilmine göre yaratır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir