Allah’ın Kader Tayini

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın Kader Tayini

Allah tarafından yaratılan insanın, ne ve neler yapacağını onu yaratan bilmez mi? Bilir senin ihtiyaçlarının neler olduğunu, nasıl çalışacağını, ne yapacağını, neleri arzu ettiğini, karşılaşacağı tüm olaylar karşısında nasıl kararlar alacağına varıncaya kadar ezeli ilmiyle bilir. Çünkü seni yaratan O’dur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun ilminin eserleri kainatın içindeki yaratılmışların hepsinde mevcuttur bazıları aşikar bazıları gizlidir. 

Cenabı Allah yarattığı şeylere Kader tayin eder. Tayin edilen Kaderlerde de bir ecel vardır. Biz kadere iman ederiz, kadere iman etmek imanın altı şartından biridir. Bunsuz iman eksik kalır. Kader meselesi hakkında bazı görüşler ileri sürülerek, bu meselenin Kuran’da olmadığını iddia edip dillendirmiştir. Bunlara göre kader diye birşey yoktur. 

Ehli sünnet alimleri bunlar karşısında, sahabe-i kiramdan din olarak öğrendikleri ne varsa, onları muhafaza ve müdafaa sadedinde Kader’in var olduğunu ortaya koymuşlar, Hz. Peygamber s.a.v. böyle dediğini sahabeye böyle öğrettiğini, sahabenin de tabiin ve sonraki nesillere böyle naklettiğini söylemişlerdir.

Kader Allah’ın kainattaki her şeyi ezeli ilmi ve hikmeti doğrultusunda takdir etmesi ve o ilme uygun bir şekilde düzenlemesidir. Kadere iman Allah’ın sonsuz ilmi ve gücü ile alakalı bir konudur. Yüce Allah her şeye gücü yeter ve o istediği her şeyi yapabilir.

Abdülkadir Geylani Kader Hakkında:

Kader’in hayrına ve şerrine kazanın acılığına ve tatlılığına iman etmek gerekir. Bir kimseye isabet edecek şey o kimsenin sakınması ile kendisini bırakıp geçmez. Bir şeyin de kendisine gelmesi için sebeplerini bıraktığı zaman, boş temenni ile o şey kendisine gelmez. Geçen asırlarda ve zamanlarda olmuş işler; dirilip toplanma gününe kadar olacak işler, tümden Allah’ın takdir ettiği hükmü ve kaderi ile olacaktır. Levh-i Mahfuz da yazılan mahluk için Mukadder bir şeyden kaçma yolu yoktur.”  El-Gunye 

Abdullah ibni Mesud Ra. Anh söyle söylemiştir: “ Allah’a yemin olsun ki Kadere İman etmedikçe ve ölü iken çıkarılmış olup öldükten sonrada diriltileceği bilmedikçe imanın tadını alamaz.” 

 Abdullah ibni Abbas Ra. Anh şöyle söylemiştir: “ Kader Tevhidin nizamıdır. Kim Allah’ı birler de kadere iman etmezse, kazayı inkarı tevhidini eksiltir.  Kim Allah’ı birler ve kadere iman ederse bu, kopması olmayan sağlam kulp olur.” 

Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh Şöyle dedi: “ Kaderi yalanlayan hakkı yalanlamış olur. Muhakkak ki Allah yaratılışı, eceli, belayı, musibeti, afiyeti takdir etmiştir. Kaderi yalanlayan Kur’an’ı yalanlamış olur.” 

Allah Her şeyi Takdir Edendir:

Kader konusunda kişi Allah’ın ilminin her şeyi kuşattığına iman etmesi gerekir. Allah’u Tealanın kıyamete kadar olacak olan her şeyi Levh-i mahfuzda yazdığına kişinin iman etmesi gerekir. Allah’u Teala dilemedikçe hiçbir şey olmayacaktır. Ancak O’nun dilediği şeyler olur ve Allah’u Tealanın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak ve iman etmek gerekir. O şahısların fiilleri, sözleri ve hareketlerini, durgunluklarını ve sıfatlarını da yaratan odur. 

“Allah yaptıklarından dolayı sorguya çekilmez Ama Kullar sorguya çekilecektir.” Enbiya:23

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir