Allah’tan Ümit Kesmek

Allah’tan Ümit Kesmek

İnsan ve cinler Allah’a kulluk için yaratılmıştır. İnsanın bunu bilmesi özü yakalaması demektir. Umut’la ona tevekkül ederek yönelmek, ondan istemek, secdede duyduğumuz hazzın hayatın her anına yayılmasını sağlamak, hem bu dünyada hem de ahirette bir zenginlik olacaktır.

Hayatta yaptığımız tercihlerde karşılaşacağımız olumsuzluklar veya olumlu sonuçlar bizim için bir sorumluluk doğuracaktır. Olumsuzla sonuçlanan tercihler bazen bizim için ağır gelir ve yanlışa düşmemize sebebiyet verir. Kul düştüğü yanlışlıkta ısrar etmemesi, bağışlanma talebinde bulunması ve doğruya yönelmesi en doğru seçim olacaktır.

Allah kulunu affeder ve kul İhlasla yanlışını anlayınca yeis’e düşmeden O’nu bağışlayıcı bulacaktır. Allah’tan ümidi kesmek en büyük yanlışlık ve sapıklıktır istiğfara sarılmak ona tutunmaktır.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’tan ümidi kesmek ile ilgili ayetler şu şekildedir:

“Melekler: “Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah’ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!” dediler. İbrahim dedi ki: “Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?” Hicr:55-56

“De ki: “Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Zümer:53

“İnsan hayır istemekten usanmaz, fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer.” Fussilet: 49

“Bir de biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona güveniyorlar da; ellerinin önceden yaptığı şeyler sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse, hemen her ümidi kesiveriyorlar.” Rum :16

“Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr edenler var ya, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir ve onlar için acıklı bir azap vardır.” Ankebut: 23

“”Ey oğullarım, gidin, Yusuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.” Yusuf: 87

“Kim Allah’ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, (başka) bir sebeple göğe uzanıp ilerlesin; sonra baksın bakalım, bu planı, kızgınlığına sebep olan şeyi giderecek mi?” Hac :15

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın