Alzheimer Hastalığı Belirtileri Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Alzheimer Hastalığı Nedir,Belirtileri Nelerdir,Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Bireylerde unutkanlık çokça rastlanılan bir durumdur. Gerek iş ortamında yaşanan stres, yorgunluk, aşırı iş temposu gibi faktörler unutkanlığın nedenlerinden gösterilebilir. Ancak unuttuklarımızı hatırlamak çok da uzun bir zaman almaz.Bu çokta hayatımızı önemli derece de etkileyen,sorun yaratan bir problem değildir. Alzheimer nedir ne demektir belirtileri nedir kısaca bunlar hakkında bilgi vereceğiz.

Ancak Alzheimer, bireyin yaşının ilerlemesiyle unutkanlığının baş göstermesi, hafıza kayıpları, konuşma zorluğu gibi durumlarda önemli sorunlar yaşanan, ayrıca bireyin günlük yaşantısını ciddi derecede etkileyen bir hastalıktır.

Bu hastalık unutkanlık ile başlayıp daha sonra bunamaya kadar giden, daha çok belli bir yaş üstü bireylerde görülmekte olan beyin sinir hücrelerinin yaşlanması ile birlikte oluşur.

Bu hastalığın geri dönüşü yoktur ve sürekli ilerleme gösteren bir hastalıktır. Oldukça ciddi bir hastalıktır. Belirtileri ortaya çıktıktan hemen hemen 7 – 8 yıl sonra ölüme sebep olmaktadır. Bu hastalığın herkeste görülebilmesinin yanı sıra 65 yaş üstü bireylerde daha çok görülmektedir. Bu hastalık erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir. Diğer yaş aralıklarına göre bu yaşta daha sık görülmektedir.

Alzeimer Hastalığının Nedenleri:

— Kalıtsal faktörler

— Beyinde protein birikmesi

— Beyin hücrelerinde ölüm gerçekleşmesi

— Sinirsel iletim yolunun bozulması

— Bazı zehirli maddeler

— Hafıza kaybı sorunu

— Düşünme ve nedenselleştirmede zorluk yaşama

— Karar verirken zorlanma

— Kelime bulmada zorlanma

— Aritmetik işlem yaparken zorlanma

— Bireyin kişiliğinde ve davranışında oluşan değişiklikler

— Bireyin unutkanlıkla birlikte evinin yolunu şaşırma,kaybolma davranışı

— Günlük yapması gereken işlevleri yerine getirmede zorlanma

— Eşyaların yerlerini karıştırmak

Hastalığın Süreci:

— İlk evrelerde göze batmayan, hafif ve bu yüzden önemsenmeyen belirtileri görülmektedir. Unutkanlık, kelimeleri hatırlayamama, yorgun hissetme, yeni şeyleri öğrenmede zorlanma, karar verme ve sosyal davranışlarda zorlanmalar gözlenmektedir.

— Biraz daha orta düzeye ilerledikçe hastalık, günlük hayatı zorlaştıran zorluklar yaşar. Yolunu şaşırır kaybolmalar başlar, motor becerilerinde gerileme, huzursuz davranma, agresyon, sosyal ilişkilerinde problemler yaşamaya başlar.

— İleri seviyelerde ise bu hastalık artık hastayı başkaları tarafından bakılması gereken duruma getirir. Hasta başka bir bireye bağımlı hale gelmektedir. Bunun yanında fiziksel bozulmalarda baş göstermeye başlar. Mesane ve bağırsak kontrolsüzlüğü, konuşma ve basit görevlere uymada güçlük yaşama, hayal görmeye başlama, farkındalık halini kaybetme ve sürekli dolanıp durma hali baş göstermeye başlar.

Bu hastalık öldürücü değildir fakat sürekli ilerleyen, yeni yeni durumlar sorunlar eklenen bir hastalık olduğundan dolayı bireyin yaşam süresini oldukça etkilemektedir.

Tanı Koyma:

Bu hastalığına tek bir testle tanı koyulamamaktadır. Demansın vücutta var olduğu kanıtlandıktan sonra buna neden olan diğer bütün durumların olmadığının da araştırılması ve kanıtlanması gerekmektedir. Bu yüzden hastalığın tanısı için nörolojik muayene, kan testleri, zihinsel testler, beyin görüntülemesi yapılmaktadır. Bazı durumlarda EEG, SPECT, lomber ponksiyon ve psikiyatri konsültasyonu gibi ek önlemlere gerek duyulabilmektedir.

Bu hastalık bulaşıcı olmadığı halde bazende bulaşıcı hastalıklarında araştırılmasının da gerekli olduğu durumlarla karşılaşılabilir.

Alzheimer’ın kesin nedeni günümüzde debilinememektedir. Fakat bu hastalığa yakalanma riskini arttıran bazı durumlar mevcuttur:

-Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülmektedir. Hastalık süresi daha uzundur.

-60 yaşın üstünde olan bireylerde risk faktörü daha çoktur. 80-90 yaşlarında ise risk sabit kalır.

-Eğitim düzeyi arttıkça hastalığa yakalanma riski de o derece gecikmektedir.

-Bazı genetik faktörler hastalığın ortaya çıkmasını neden olur.

Hastalığı yok etmek mümkün olmasa da süreci yavaşlatmak ve görülen semptomları hafifletmek mümkündür. Bu yüzden her zaman erken tanı ve doğru teşhis önem arz eder.

Hastalıktan Korunmak İçin Neler Yapılmalı:

Vitamin C ve E kullanılması yaşlılarda hastalık riskini azaltmaktadır.

Uygulanan diyette ek olarak C -E vitamini ve beta koreten kullanımı algılama fonksiyonlarında olumlu etkiye sebep olmaktadır.

Yapılan fizik egzersizleri de beyin sağlığı için oldukça önemlidir.

Eğim seviyesi yüksek olan kişilerde demans riskinin daha düşük olduğu görülmüştür.

Okuma,bulmaca çözme,oyun oynama konjinitif fonksiyonları uyarıcı bir etken olduğu düşünülmektedir.

Alüminyum, bakır, çinko, gümüş, demir, cıva gibi maddelerden uzak durulması da faydalı olacaktır.

Yeterli oranda suyun tüketilmesi gerekmektedir.

Akdeniz tarzı beslenme (sebze/meyve) çok faydalı olduğu söylenmektedir.

Sağlıkla kalın..

Kaynak: Şifali_bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir