A’raf 10. Ayetinin Tefsiri ve Faydaları

A’raf 10. Ayetinin Tefsiri ve Faydaları

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَۜ قَل۪يلًا مَا تَشْكُرُونَ۟


Türkçe  Okunuşu:

Velekad mekkennâkum fî-l-ardi vece’alnâ lekum fîhâ me’âyiş(e) kalîlen mâ teşkurûn(e)


Kelime Kelime Çeviri:

Velekad: Ve doğrusu 

Mekkennâkum : Biz sizi birleştirdik

Fi-l-ardi:  Yeryüzünde

Vece’alnâ: Ve verdik

Lekum: Size

Fîhâ: Orada

Me’âyiş(e): Geçimlikler

Kalîlen : Ne kadar da az

Mâ teşkurûn(e) : Şükrediyorsunuz


Ayetin Meali:

Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!


A’raf Suresi 10. Ayet Tefsiri:

Saffatüt Tefasir:

Ey insanlar! Sizin için yeryüzünde yerleşecek ve duracak yer yarattık. Beyzâvî şöyle der: Size yeryüzünün meskenlerine yerleşme, tarlalarını ekme ve orada tasarrufta bulunma imkanı verdik.” de­mektir. Ve sizin için orada, yenilecek, içilecek ve hayat sebebi olan diğer yaşama vasıtaları yarattık. Bu lütuf ve ih­sanlara rağmen, sizden Rabbine şükredenler azdır. Nitekim âyet-i kerime­de: Kullarımdan şükredenler azdır buyrulmuştur.


Taberi Tefsiri:

Şüphesiz ki sizi, yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkânları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. (A‘raf / 10)

Ey insanlar, biz, yeryüzüne sizler için bir karargâh, bir beşik kıldık. Siz­ler için orada hayatınızı sürdüreceğiniz yiyecekler ve içecekler yarattık. Buna rağmen ne de az şükrediyorsunuz,

Allah Teâlâ insanları, sadece kendisine kulluk etmeleri için yaratmış, yeryüzünü onlar için karargah yapmış ve orada onlara yetecek her türlü nimeti var etmiştir ki o nimetlerden faydalansınlar ve rablerine gereği gibi kulluk etsin­ler. Fakat insanoğlu yaratılış gayesini unutarak nankörlük etmiştir. Bu hususta başka bir ayette de şöyle buyuruluyor:

“Allah, istediğiniz her şeyden size verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Şüphesiz ki insan, çok zalim ve çok nankördür.


Geylani Tefsiri:

Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve sizin için orada geçim araçları sağladık; siz az şükrediyorsunuz. (A’raf / 10)

Ey Adem oğulları, size karşı olan lütfumuzun ve keremimizin çokluğundan dolayı sizi yeryüzünün yaşanacak yerlerine yerleştirdik ve sizin yaşayabilmeniz için uygun olan geçinme vasıtaları sağladık ki, rahat bir hayat sürün, nimetlerden yararlanın ve nimetlerimiz için şükredin diye. O nimetleri yaratılış gayesine uygun olarak harcayın diye. Bu büyük lütuflara ve muazzam nimetlere karşı siz çok az şükrediyorsunuz. Hatta nimetleri bizim verdiğimizi inkar ediyorsunuz, çoğunuz da o nimetleri kendi çürük arzularının gereklerini yapabilmek için harcıyor.


El-Esas Fit-Tefsir:

Allahu Teala yeryüzünde insanoğluna İktidar vermiştir. Yeryüzünün tüm imkânlarını ve dahası yerleşilebilecek bütün yerleri insanın hizmetine sunmak için kendisi bunları halk etmiştir. Atmosferiyle her türlü imkanıyla  yeryüzü insan için uygun olan bir yerleşim yeri olarak kılınmıştır. Çeşitli gıdalar ve rızık kaynakları insanın güç ve enerjisini kazanmasına, türünün gelişmesine, yaşamanın kolaylaşmasına imkan sağlayan bir yapıyla yaratan Allah Teâlâ’dır. 

“İnsan yeryüzünün evladıdır. O bu kainatın çocuğudur. Allah onu bu yerden var etmiş ve onu yeryüzünde iktidar sahibi kılmış, imkan vermiştir. Rızık ve geçimini sağlama sebeplerini burada var etmiş, bunun anahtarlarını ele alabilecek bilgiyi ona kolaylaştırmış, bu Kainattaki kanunlarını, insanın varlığıyla uyumlu halde yaratmıştır. Bu kanunlar onun tarafından basiret üzere bilindiği takdirde, ona yardımcı olur, hayatını kolaylaştırır…” 

“Fakat insanlar çok az şükrederler. Çünkü onlar cahiliyelerinde doğru dürüst bir bilgi sahibi değillerdir. Hatta bir şeyler bilen kimseler bile üzerlerindeki Allah’ın nimetine karşı hakkıyla şükretmezler. Nasıl Bunun şükrünü yerine getirebilirler ki! Eğer Allah bu şükürlerini kabul etmeyecek olursa onlar ona güç yetiremezler. Bu iki nokta sebebiyle şanı yüce Allah’ın ne de az şükrediyorsunuz! buyruğu onlara uygun düşmektedir.” A’raf / 10


Kur’an Yolu Tefsiri:

“Bir mekâna koyma, yerleştirme” anlamına gelen ayet metnindeki temkin kavramı mecazi olarak “birine tasarruf gücü ve yetkisi verme” manasında da kullanılır. Buna göre ayette bütün insanlara hitaben “Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mamur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık” buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. “Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” ifadesi, Allah’ın anılan lütuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir.( Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 504 )


A’raf 10. Ayetinin Faydaları:

Kazancının bol ve bereketlenmesini isteyen bir kişi A’raf suresinin 10. ayetini çokça okumalı ve yazıp bir köşeye asmalıdır.

Ramazan ayının son Cuma günü salâ verildikten sonra, ezan okunmadan aşağıda yazılı ayetler  A’raf suresi 10.ayeti ve Sad suresi 54. ayetleri birlikte yazılarak kullanılacak cüzdan içine koyulur ve oradan hiç çıkarılmaz. Bir sene dolunca da yeni yazılanla değiştirilir. Safran misk Gülsuyu ile yazınız, bu şekilde yazmanız mümkün değilse, alkolsüz mürekkepli tükenmez kalem ya da kurşun kalemle de yazabilir. Bu yazılan ayetler Para sıkıntısı olanlar için, Evimde bereket yok diyenler için, Aldığım maaş ve kazancım nasıl bitiyor anlamıyorum diyenler bu havassı yazıp kullanabilirler.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın