A’raf Suresi 89. Ayeti Tefsiri ve Faydası

 A’raf Suresi 89. Ayeti Tefsiri ve Faydası

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰينَا اللّٰهُ مِنْهَاۜ وَمَا يَكُونُ لَنَٓا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَٓا اِلَّٓا اَنْ يَشَٓاءَ اللّٰهُ رَبُّنَاۜ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًاۜ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَاۜ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِح۪ينَ

Arapçanın Türkçe Okunuşu

Kadi-fteraynâ ‘ala(A)llâhi keżiben in ‘udnâ fî milletikum ba’de iż neccâna(A)llâhu minhâ vemâ yekûnu lenâ en ne’ûde fîhâ illâ en yeşâa(A)llâhu rabbunâ vesi’a rabbunâ kulle şey-in ‘ilmâ(en) ‘ala(A)llâhi tevekkelnâ rabbenâ-fteh beynenâ vebeyne kavminâ bilhakki veente ḣayru-lfâtihîn(e)

Ayetin Meali: 

Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.

Tefsir (Kur’an Yolu)

Millet kelimesi “din” anlamına gelir. Müşrikler Şuayb ve ona inananları, kendi dinlerine dönmemeleri halinde ülkelerinden süreceklerini kesin bir dille açıklayarak tehdit ettiler. Hz. Şuayb’ın “Biz istemesek de mi?” şeklindeki ifadesi, hiç kimsenin inancını değiştirmeye zorlanamayacağını, inancında ısrar ettiği için yurdundan da sürülemeyeceğini göstermesi bakımından özellikle ilgi çekicidir.

İnkârcı zorbaların “… dinimize döneceksiniz!” şeklindeki tehditkâr sözleriyle Hz. Şuayb’ın, “Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek…” şeklindeki ifadesi, ilk bakışta Şuayb’ın daha önce onların dinine bağlı olduğu gibi bir kanaat doğuruyorsa da; bütün müfessirler ayetten böyle anlamın çıkarılmaması gerektiğini ısrarla vurgulamışlardır. Zira İslâm inancına göre peygamberlerin hepsi, peygamber olmadan önce de şirk ve küfürden korunmuşlardı. Buna göre Şuayb, kendi adına değil, ihtida etmiş olan arkadaşları adına böyle konuşmuş olabilir. Söz konusu ifadeler yukarıdaki temel inanç çerçevesinde, daha başka şekillerde de açıklanmıştır (bk. Zemahşerî, II, 129-130; Râzî, XIV, 177; Şevkânî, II, 257). 89. ayetin son cümleleri, zorbalıklarını insanların vicdanları üzerinde baskı kurmaya kadar götüren zalimler karşısında iyilerin Allah’a güven ve bağlılıklarını, sebatkâr ve yürekli tavırlarını sergilemesi bakımından anlamlı ve yol gösterici ifadelerdir. Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 556-557

Geylani Tefsiri 

Allah bizi kurtardıktan sonra sizin dininize geri dönersek Allah’a iftira etmiş oluruz. Bunu yaparsak kullarını küfür karanlığından kurtaran ve kullarına sizin dininizin batıl olduğunu ilham eden Allah’a iftira etmiş oluruz.

Rabbimiz olan Allah dileyip istemedikçe dininize dönmemiz mümkün değildir. Kısaca, Allah istemediği sürece sizin dininize dönmemiz doğru olmaz. Zira Allah bizim Rabbimizdir. Bizim için en iyisi olan nimetleri ile bizi besleyen odur. O dine dönmekte bizim için bir hayır olsaydı o döndürürdü.

Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Rabbimiz her şeyi en doğru bilir. Biz Allah’a tevekkül ettik. Bizimle ilgili olarak cereyan eden her şeyde Allah’a güveniriz, başka hiçbir sebebe sarılmayız. Bütün işlerimizde onu vekil kabul  ederiz. Ey Rabbimiz, bizimle halkımız arasında hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. (A’raf / 89) 

Ey bizi türlü türlü lütuflarla besleyen Rabbimiz, benimle kavmim arasındaki hükmün ne şekilde tahakkuk etmiş ise onu bildir. Sen aralarında düşmanlık olanlar hakkında en doğru ve en güzel kararı verensin.

A’raf Suresi 89. Ayet Faydası:

Araf suresi 89. ayeti Kerime 40 gün boyunca 40 defa okunur veya dinlenirse önündeki kapalı kapılar açılır.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın