Arafatta Vakfe

Arafat’ta vakfenin hükmü:

Alimler bunun Haccın Aslı olduğu hususunda İcma etmişlerdir. delilleri de peygamber (SAV) “Hac Arafattır “hadisidir. Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Nesei

Yani Hac Arafat’ta vakfe demektir. Alimler Arafat’ta vakfenin zorunlu bir rükun olduğunda ve onsuz Haccın Tamam olmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Bunu yerine getirmeyen bir kimse gelecek yıl Hac yapmak durumundadır. Çoğunluğun görüşüne göre kurban kesmek zorundadır.

arafatta vakfe ile ilgili görsel sonucuVakfenin Yeri:

Vakfenin yeri bütün Arafat sınırlarıdır. Hz. Peygamber (as) ” Ben burada vakfa yaptım Arafat’ın tamamı Vakfe yeridir.” buyurmuştur. Ebu Davud, İbni mace.

Arafat’ta da en faziletli yer Cebeli rahme Dağı’nın olduğu yerdir. Arafat’ın herhangi bir yerinde Vakfe yapılması Haccın tamam olması demektir.  Urene vadisinde vakfe yapılmaması gerekir.

Arafat’ın sınırları: Urene’ye bakan dağdan beni Amir bahçelerine Serkan karşı dağlara kadar bir alanı kapsar günümüzde bu alan işaretli sınırlar içerisinde alınmıştır? Ne bire Mescidi Bu alanın dışındadır,

Vakfenin Zamanı:

Hacı ittifakla arefe günü zeval vaktinden kurban bayramı günü ikinci fecrin doğuşuna kadar vakfe yapabilir. Çünkü Resulullah (a.s) zeval vaktinden sonra Arafat’ta vakfe yapmış ve: “(hac ve umre) ibadetlerinizi benden alınız.” buyurmuştur.

Bir kimse Arafat’ta geçerken uyuyarak veya baygın bir şekilde vakfe yapsa ya da o anda oranın Arafat olduğunu bilmiyorsa olsa, Hanefilere göre vakfesi yerini bulmuş olur. Cumhura göre Arafat’ta gece ile gündüzü birleştirme gerektiğinden gün batımına kadar vakfe yapmak vaciptir.

Vakfenin Miktarı:

Arafat topraklarının herhangi bir parçasında bir an bile vakfe yapmanın yeterli olacağı hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Alimler iki secde arasında oturma miktarınca demişlerdir.

Vakfede abdest örtünme, kıbleye yönelme ve niyet şart değildir. Bu hususta ihtilaf yoktur. Buna göre vakfe yapan kimse abdestsiz, cünüp, adetli veya lohusa olabilir. Alimler Arafat’ta taharetli olmadığı halde vakfe yapanın haccının sahih olacağı ve bu yüzden herhangi bir cezaya gerekmediği hususunda ittifak etmişlerdir.

nemire mescidi ile ilgili görsel sonucuVakfeyi Kaçıran Hacının Hükmü:

Arafat’ta vakfeye kaçıran vakfe yapamayan kimse o yılın haccını kaçırmış olur. Bunun telafisi ise o sene mümkün değildir.

Vakfenin Sünnetleri Ve Adabı:

1- Nemire de gusül abdesti almak.

2-Arafat’ta ancak zevalden ve iki vakit namazdan sonra girmek.

3- İmam iki hutbe okuması ve iki namazı birleştirmesi.

4- İki namazın hemen ardından vakfe için acele etmek.

5- Vakfe Rahmet Dağı’nın eteklerindeki büyük taşların yanında yapmak.

6- Gün batımına kadar vakfe yerinde kalmalı ve vakfede gece ile gündüzü birleştirilmelidir.

7- Binek üzerinde Vakfe daha faziletlidir. Bu yaya vakfeden daha sevaplı kabul edilmektedir. Hem de bu şekilde Peygamber Efendimizin sünnetine uyulmuş olur.

8- Temiz, abdestli ve avret mahalli örtülü vaziyette kıble’ye yönelmek ve Arafat’ta vakfeye niyet etmek.

9- Vakfe sırasında güneşte kalmak ve gölgeye sığınmamak daha faziletli bir yoldur.

10- Oruçsuz olmak.

11- Kalbinin başka düşüncelerden arınmış olması ve kendini bütünüyle duaya vermesi.

12- Kavgadan, sürtüşmeden, çirkin söz ve kötü konuşmalardan kaçınmak.

13- Arefe günü olsun, diğer Zilhicce günleri olsun çokça hayır işlemelidir.

14- Çokça dua, tehlil, Kur’an tilavetinde bulunmak, istiğfar ve niyaza sarılmak, zaaf ve fakirlik izharında bulunmak, ısrarlı dualar etmek, duayı üçer kere tekrar etmek, tesbih, tahmid ve tekbirlerle birlikte sürekli gözyaşı dökmek.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir