Arzu Ve Şehvetler

İnsandaki arzu ve şehvet fıtratı bozan bir hastalıktır. Allah’ın dini kitap ve ölçü üzerinedir. Fıtrat temiz olarak yaratılmıştır. İnsan Allah’ın emirlerini gönül rızasıyla kabul eder ve yerine getirirse rıza üzerine olur. Arzu ve şehvetine uyarsa fırsatını kirletip zulme düşmüş olur.

” Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, biz atalarımızdan gördüğümüze uyarız” dediler. Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa!”Lokman 21

“Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır.”Meryem 59

“Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen, bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin?”Furkan 43

” Kuşkusuz sen istediğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecek olanları en iyi O bilir.”Kasas 56

“Nefsine arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılındı. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah’ın katındadır.”Ali İmran 14.

Dünya hayatında değer verilen güzel kadınlar, mallar, altınlar, ziynetler, arabalar, evler insana güzel gösterilmiştir. Bu güzellikler karşısında şehvet ve arzular harekete geçer. Böyle olunca ahiret kaybedilebilir.

“Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah’ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir; gaflette olanlar da işte bunlardır.”Nahl: 107-108

“Onlar, dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir; işte onlar derin bir sapkınlık içindedirler.” İbrahim:3

Hidayet üzere olup kesin bir inanç gösterip, İnen vahyi tanıyıp ve uygulamayı kerih görmezse kul Allah’ın Rahmetiyle kurtulur. Allah’ın Emir ve kurallarını Kerih görüp mücadele yolu tutanlar Allah’ın kurallarından daha iyi ölçü ve kurallar var olduğunu ileri sürerek şirkin içine düşmüş olabilirler.

Allah’ın emirlerini yerine getirmemek kendi arzu ve şehvetlerin peşinde koşmak şirk denizinde yüzmek demektir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın