Ashab-ı kiram İle Birlikte Sevdiklerimiz

Ashab-ı kiram İle Birlikte Sevdiklerimiz

 

Ashab-ı kiramın sevmek, Enbiyanın evliya’ya üstünlüğü ve evliyanın kerameti kabul ederiz.

 

Allah Resulü’nün (Sav) ashabını sevmeliyiz. Onların hiçbirinin sevgisinde ifrata gitmemeliyiz. Onların hiçbirinden uzaklaşmayız. Onlara buğz eden ve onları hayırdan başka bir şey ile anan kimselere buğz ederiz. Biz sahabe-i Kiram’ı ancak hayırla yad ederiz. Onlara muhabbet beslemek dindir, imandır, ihsandır. Onlara buğz etmek küfürdür, nifaktır, sapkınlık ve azgınlıktır.

 

Hz Muaviye, Hz Ebu Hureyre ve çeşitli sahabeler hakkında ileri geri sözler söylemeyiz. Onların tamamına bizim gönlümüzde sevgi ve muhabbet vardır. Onlara buğz edene bizde buğz ederiz. Onları hayırdan başka bir şey ile anan kimselere bizde buğz ederiz. Biz sahabe-i kiramı ancak hayırla yad eder onlara sevgi muhabbet göstermek dindir, imandır, ihsandır deriz.

Raşid Halifeler

Allah resulü’nden (Sav) sonra, kendisini ümmetin tümünden faziletli sayıp öne geçirdiğimiz için hilafetin ilk olarak Hz Ebubekir es-Sıddık’a sonra Hz Ömer b. el-Hattab’a sonra Hazreti Osman Radıyallaha sonra Ali b. Ebi Talib ait olduğunu taksit ederiz. Bunların hepsi Raşid halifeler ve Hidayet imamlarıdır.

Aşere-i Mubeşşere

Allah Resûlü (sav)’in isimlerini vererek cennet ile müjdelediği 12 kişinin cennetlik olduğuna Allah Resûlü (sav)’in şahitliğine dayanarak şahitlik ederiz. Onun sözü haktır. Bunlar Hz Ebubekir, Hz Ömer, Hz Osman, Hz Ali, Hz Talha Bin Ubeydullah, Hazreti Zübeyr bin Avvam, Hz Sad b. Ebi Vakkas, Hazreti Said Bin Zeyd, Hz Abdurrahman Bin Avf ve Bu ümmetin emini olarak Hz Ebu Ubeyde Bin El Cerrah’tır. Allah onların hepsinden razı olsun.

 

Allah resulü (Sav) ashabı, her türlü lekeden tahir zevceleri ve her türlü pislikten mukaddes zürriyeti hakkında güzel sözler söyleyen kimse  münafıklıktan emin olur.

 

Önceden yaşamış Selef alimleri ve peşlerinden gelen tabiin neslinden hayır, Eser, fıkıh ve Nazar ehli olanlar ancak güzellikle anılırlar onları kötü yad edenler doğru yolunu dışında bir yol üzeredirler.

 

Selef alimleri onlardan sonra gelen Tabiini-ki bunlar hayırla rivayet ehlidir ve dirayet ehlidir- ancak yad-ı Cemil ile anarız. Onlar hakkında hayır ve güzel sözler söyleriz. Onları andığında  dilini kötülüklere bulaştıran onları tezgit ve tahkir eden kimse yoldan çıkmıştır.

 

Velilerden hiçbirini peygamberlerden hiçbirine Üstün tutmamalıyız. Bir peygamber tüm velilerden faziletlidir. Velilerinin Kerametlerinden bize nakledilenlere; güvenilir (ravi)ler(in rivayetlerinden) sahih olanlarına inanırız. 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın