Ashabın Birbirine Saygı Duyması

Bismillahirrahmanirrahim

İmanla Şereflenen Varlık:

İmanla şereflenen bir insanın kıymeti vardır. Onun canı, malı, kanı bir başkasına haramdır. İmanlı insan hürmet edilmesi gereken yapıya ulaşmıştır. 

İmanla şereflenen, Resulullah (as)’ın gözetiminde yetişen ashabı kiram birbiriyle münasebetlerinde naif bir davranış içerisinde olan mükerrem insan topluluğu idi. Birbirlerine değer veren bir kardeşlik bağı ile Resulullah (as) onları kenetlemişti. Aralarında değersizlik damgasının hükmü olmadığı gibi birbirlerini ötelemezlerdi. 

Hz. Adem ve Hz. Havva’dan geldiklerine inanıyorlar ve üstünlüğün sadece Takvada aranması gerektiğini biliyorlardı. Aynı sıkıntıların ve sevgilerin ortakları idiler.

İlahi İkazlar:

Peygamberimiz bir gün sohbet etmekte iken etrafına zayıf ve fakir olanlar  sarmıştı bu sırada Kureyş’in ele başlarından biri gelmiş ve o manzarayı görünce: ”  Ey Muhammed sen kavminden vazgeçerek bunları mı tercih ettin. Biz bunlara mı tabi olacağız. Onların yanından kov O zaman belki de onları kovarsan biz sana uyarız.” dediler. 

Buna karşı Peygamber Efendimiz:” Ben müminleri kovacak kimse değilim” buyurdu. Kureyşin büyükleri ise “ O halde biz geldiğimizde onları yanından kaldır. Biz gidince de onlar yanında gelsinler dediler ve bunu bir kağıt üzerinde belge olarak yazdırmak istediler. Peygamberimiz bu teklifi kabul edip kağıt getirilmesini istemişti ki: ” Rablerine karşı sabah akşam sırf onun Cemalini (ve rızasını) isteyerek dua (ve ibadet eden fakirleri müşriklerin arzusuna uyarak)  kovmam…” ayeti kerimesi nazil oldu. Tefsiri Kebir:19/446

Bir ama olan İbni Mektum Peygamberimizin yanına gelmiş ve beni “İrşad et” demişti. Peygamberimiz ise o esnada Mekke’nin eşrafı sayılan insanlara dini anlattığı için yüzünü ibni Mektuma çevirdi ve anlatmaya devam etti. Bu manzarayı hoş kırpılmayan Yüce yaratıcımız habibine ikaz edercesine:

“ Ama geldi diye yüzünü buruşturup çevirdi…. Habibim hayır bir daha böyle bir şey yapma” ayetleri inmeye başlamıştı. Abese: 1-12 arası ayetler.

Birbirlerine karşı hata veya bir kusur işlediklerinde haklarını helal ettirmeye çalışan bu güzide topluluk gönüller yapmaya gayret sarf ederdi. 

Bu Zamanın Hikmetten Uzak İnsanları:

Hikmet’ten uzak bir topluluğa “muhterem müslümanlar” hitabını yapsak bunun değerini kimse kavrayamayacaktır. Evlerde ve camilerde sohbetler edilerek kardeşlik anlatılsa  içi doldurulmadığı müddetçe boştur. Örnek alınacak bir nesil kalmamıştır. Birbirine düşmanlaşmış, kıymet ve değer bilmeyen, selamı bile birbirinden esirgeyen bir toplum islam toplumu olmaktan uzaktır.

Günümüzün kafirleri ve müsteşrikler bunu biliyorlar. Bir gün Müslümanlar uyanırsa önleri alınamaz. Bu yüzden toplumdaki yapı kutuplaşmış, birbirinden uzak, değerlerini yitirmiş, kişilik problemleri yaşayan, atasına, dinin emirlerine, örf, anane ve kültürüne uzak ve bu değerle çatışan bir yapı hakim olmalı ki uyanış olmasın. 

Gaflet içinde meseleleri entellektüel kafayla değerlendiren, laik ve Seküler  eğitimle yetişmiş bir toplum var ortada. Örnek alınan kişiler devşirdikleri kanunlarla, zulümlerle baskı ile topluma şekil verdiler. Maymundan geldiklerini iddia eden bir eğitim anlayışıyla bize Darwin ve Freud  tanıttılar. Ezanları Türkçe okuttular, yazıyı değiştirdiler bir gecede bir kültürü yok ettiler.

Müslümanların içerisinden seçip alıp yetiştirdikleri yine Müslümanların içerisinde kafa karıştırma görevini yapanlar başarılı oldular. Sünneti Kur’an’dan ayırdılar gençleri Müslüman toplumda deist  ve ateist yaptılar. Bu toplumun temel taşları ile oynadılar oynamaya da devam ediyorlar.

Birbirimize değer vermemiz, Kur’an ve sünnete sarılmamız kopyanın  asılla bir olmadığını anlamamız gerekmektedir.Allah Resulü’nün yetiştirdiği nesil örnek alınmalı. Toplumumuzun tüm temel taşları gözden geçirilerek yeniden inşa edilmeli.

“Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” Tirmizi

“ Senin kötü bir kimse olması için Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi kafi dir.” Hz Ömer hayatüs sahabe

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın