Ashabın Hal Ve Özellikleri

Bismillahirrahmanirrahim

İslamı ilk önce kabul eden muhacirler ve Ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da Ondan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. tevbe-100

Sabikun; ayette geçen bu kelimeden kast edilenler mukarreblerdir. Onlar her hallerinde Peygamber (SAV) efendimize uymaları vasıtasıyla, zahirde ve batında en yüksek mertebeye ulaşmışlar, güzel ahlak sahibi olmuşlar, kavuştukları yüksek mertebeden dönüp, aşağı inmeye ve böylece insanları Allah tealanın beğendiği yola girmeye davet etmekle (çağırmakla) vazifelendirilmişlerdir.(Abdülhakîm Arvâsî)

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:“Ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli olan kimse Ebû Bekir’dir. Allah’ın emrini tatbikte en kuvvetlisi Ömer’dir. Hayâsı en sağlam olanı Osman’dır. Ferâizi en iyi bilen Zeyd ibn-i Sâbit’tir. Helal ve haramı en iyi bilen Muâz ibn-i Cebel’dir. En güzel Kur’ân okuyanı Übey bin Ka’b’dır. Hükmü en sağlam olanı Ali’dir. Yer ve gök Ebu Zer’den daha doğru sözlü birine tanık olmadı.” Trimizi, Menakıb,32; İbn Mace, Mukaddime 11

Her ümmetin bir emîni vardır. Bu ümmetin emini Ebû Ubeyde bin Cerrâh’tır.” (Tirmizî, Menâkıb, 32/3790-3791)

Ebu Utbe Halvani demiştir ki; ” Size Ashabı Kiramın bulundukları halleri anlatayım mı?

1- Onlar için Allah’a kavuşmak, yaşamaktan daha güzeldi

2- Düşman azda olsa, çok da olsa korkmazlardı.

3- Dünyalık için endişe etmezler, Allah’ın vereceği rızka güvenirlerdi.

4- Bulundukları yerde taun başlasa haklarındaki kaza-i ilahi tahakkuk etmedikçe orayı terk etmezerdi. Ölümden korkmayı, bulundukların halden korkmaktan daha sağlıklı görürlerdi.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın