Astral Seyahat Mümkün Mü?

Astral Seyahat Mümkün Mü?

Astral seyahat spiritüalistlerin inançlarına dayanan bir terimdir. Çeşitli telkinler yapılarak bilincin, bedenden ayrılarak ‘astral boyuta’ geçme anlamına gelmektedir. Ruh canlı iken bedenden ayrılarak başka bir yere gitmesi oranın konumu durumu hakkında bilgi alması, kıtalar arasında yolculuk yapması anlamına gelmektedir. 

Mistik dünyaya ilgi duyan pek çok kişi, “bazen bilinçli bazen bilinçsiz” şekilde astral seyahate çıkabilir.

Astral Seyahat Ne Demektir?

Ruhun canlı iken bedenden ayrılarak başka bir yere gitmesi anlamına gelmektedir. Bu yöntem ile kişinin, bedeniyle kıtalar arası yolculuk yapabileceğine inanılmaktadır. Astral seyahat fiziki olarak yapılabilecek bir seyahat değildir.

Astral Seyahat Nasıl Yapılır

Astral seyahati gerçekleştirebilmenin ilk ve en büyük şartı, vücudu serbest bırakmak ve rahat olmasını sağlamak gerekmekte. Bunun yanında dikkatinizi toplamalı bu seyahati gerçekleştirmeye odaklanmalı. Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ve rahatsız edici ise  buda odaklanamıyorsunuz demektir, bu şekilde bir ortamda astral seyahatin gerçekleşmesi zorlaşır.

Astral seyahatte vücut önemlidir. Titreşimler ve evrensel enerji vücutta beden aurasına geçer orada bazı değişimlere uğradıktan sonra zihinsel bedene geçiş yapar. Bedendeki ruhun gelişimi sağlıklı olmalıdır. 

Astral seyahatte Yaşananlar

Astral beden için duvar gibi fiziksel nesneler ve uzaklık bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. Yani, iddialara göre kişi bu bedeniyle bir anda kıtalararası yolculuk yapabilir. Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar. Uyku sırasında yapılan astral seyahatin fiziksel bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir.

Astral seyahat yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir bilinç durumu olarak tanımlamanın ötesinde bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe sahip olduğunu savunurlar. 

(Örneğin ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine yapılan operasyonu yukarıdan gözlemlemek ya da iddia edilen fizik ötesi varoluş içerisinde herhangi bir kişinin gerçek yaşamda bulunduğu konuma giderek gerçek durumuna şahit olabilmek.) 

İslam Dini Açısından Astral Seyahat Mümkün müdür?

Kişi uykusunda iken, Tefekkür ve Rabıta anında, ruh ve beden bağları gevşer. Bilinci yerindedir, fakat birden başka bir mekâna gider ve dolaşır bu yaptığı yolculuk ve geçirdiği deneyim esnasında onu engelleyebilecek fiziksel madde ve nesneler onun için engel olmaz . Bu esnada yaşadıklarından dolayı acı, sevinç ve tadılabilecek her şeyi ruhen tadar. Astral seyahat esnasında ruha gaybi varlıklar tarafından zarar verilebilir. Bunların dikkate alınması gerekir. Bu seyahatte bedensel enerjinizin kuvveti sayesinde meydana gelecek hareketlenme varlıklardan biri ve birden fazlası tarafından görebilir ve sizin o anda zorlanmanızı sağlayabilir.   

“Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusunda iken canlarını alır da ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki, bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır.” Zümer / 42

Bu seyahati yapabilecek kabiliyet insanın fıtratında vardır

İslam dininde astral seyahat, veli zatların yapmış olduğu gibi yani “ruhu terakki ettirip cesede galip getirilmesi” suretinde yer almaktadır. Ruhun bedenden ayrılıp gezebilme kabiliyeti, insana manevi açıdan yükselebilmesi ve Cenabı Hakk’ın isimlerini, kudretini tefekkür edebilmesi için konulmuştur. . 

Astral seyahatte; ruhun bedenimizi belirli bir süre terk ederek çeşitli yerlere düşünce hızı ile gidip, gittiğimiz yerlerde meydana gelen olayları izleyebilmeye denmektedir. Ancak esasında ruh bedenden ayrılmamaktadır. Ruh bedenden ayrılmadan da başka yerlerde bulunabilme özelliğine sahiptir. Nitekim nefislerini terbiye etmiş insanların ruhları bir anda bir çok yerde bulunabilmektedir. Abdulkadir Geylani Hazretleri aynı anda kırktan fazla yerde görülebilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in mucizeliğinin bir yönünü de, onun ifade buyurduğu hakikatlerin, özellikle Allah’ın isim ve sıfatlarının o sonsuz tecellilerini ve hakikatlerini anlatırken, hiçbir çelişkiye meydan vermemesidir. Bu konuyu açıklayan Bediüzzaman, bu uçsuz bucaksız yansımaların büyük bir âhenk ve uyum içerisinde olduğunun şahitlerinden bazılarını da manevî/ruhânî olarak “astral” seyahatlerde bulunan keşif ehli, irfan ve hikmet sahiplerini kabul etmektedir.

 

 

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın