Ateşin Yaradılış Hikmeti

Ateşin Yaratılmasındaki Hikmetler: 

Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Allah, ateşe atıldığı esnada tevekkülün zirvesine ulaşıp sadece Kendisine güvenip dayanan Hz. İbrahim (as)’ı yardımsız bırakmadı. Her şeyi yoktan var eden, yaratmak da emretmek de elinde olan ve her şeye gücü yeten Allah (c.c.), ateşe emretti: “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol”  Enbiya Sûresi 21/69 Böylece İbrahim (as) sağ salim ateşten kurtuldu. 

Ateş bir peygamberinin korkusunu değil, Allah’a olan tevekkülünü zirveye taşımıştır. Bu açıdan karşımıza çıkan en zorlu yapı ateştir. Ateşin azabından Allah’a sığınırız.

Ateş olgunlaştıran, yaşlık içinde ham bulunan bir nesnenin dayanıklı olmasını sağlayan ve alacağı şekilde bozulmadan yada deforme olmadan kalmasını sağlayan bir katkı sağlar. Bu insanda olduğu gibi yine ateşte şekil alan eritilip kalıplarla şekillendirilen eşyalar gibi.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Söyleyin bana, tutuşturmak da olduğunuz ateşi; onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaradan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. Öyleyse çok büyük Rabb’inin adını tesbih et” Vakıa 71 – 74

Allah kullarına olan en büyük nimetlerinden bir tanesinde Ateşi yaratmasıdır. Ateşin kontrolsüz olması zararlı olacağından Allah onu hikmetine binaen sınırlandırılmış cisimlerde stoklamış (ateşi ortaya çıkacak elementleri) ancak ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak şekilde var etmiştir.

Ateşin sayılamayacak kadar çok faydası vardır:

Yiyeceklerin ve içeceklerin yeyip içmeye hazır hale getirmek için ateşin kullanılması gerekmektedir. Ateşin kullanılmasıyla yiyeceklerin ve içeceklerin sağlıklı bir şekilde hazmedilmesine imkan sağlamış olur.

Altın, gümüş, Bakır, demir, Kurşun, Kalay gibi insanların ihtiyaç duydukları maddeleri düşünün eğer ateş olmasaydı bütün bunlardan yararlanmak da söz konusu olmayacaktı. Bu saydığımız maddelerin hepsi ateşte birlikte eritilebilir ve şekillendirilebilirler. Bunlar ziraatta, marangozlukta, savaş için askerlerin tüm tesisatlarda kullanılabilecek şekilde birçok araç ve gereç yapılmasında ateşin faydası vardır.

Allah cc. Ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır: “Biz kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlar için pek çok fayda bulunan demiri indirdik.” Hadid: 25 yine bir başka ayeti kerimede ” Ona savaş sıkıntılarınızdan korunması için zırh yapma öğrettik. Artık şükredecek misiniz?” Enbiya: 83

Ateşi yaratarak kullarına lütfuda bulunan Rabbimin bu nimeti aynı zamanda Allah’ın yeryüzündeki bir ordusudur. Her şey onun emrindedir ateşte Alemlerin Rabbinin emrindedir. Şehirlerin helak edilmesinde yeri geldiğinde kullanılmıştır. Allah, ateşin bütün bu hikmetlerini ve faydalarını insanların hizmetine vermiştir. İnsanlar dilediklerinde ateşi çeşitli şekillerde (potansiyel olarak) stokta tutarlar, dilediklerinde onu açığa çıkartırlar.

Kaynak: Hikmetler Kitabı- İmam gazali eserindenistifade edilmiştir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın