Ayağa Kalkmak

Ayağa kalkmak:

Adil  devlet reisine, babaya, anneye, Vera ve Takva sahibine, insanların Kerim ve azizlerine ayağa kalkmak müstehaptır.

Bunun esası şöyledir: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kureyze kabilesi için, Sa’d (Radıyallahu anha) haber gönderdi Sa’d (Radıyallahu Anh) beyaz bir binek üzerinde Resulullah’ın yanına geldi. Cenabı Fahrul mürselin mübarek ağızlarından “ reisiniz, efendiniz için ayağa kalkınız” sözü çıktı.” Resulullah’ın huzurunda bulunanlar efendi reis ve büyüklerine ayağa kalkmakla emrolundu.

Hz. Aişe (Radıyallahu Anha) anlatır: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Fatıma’nın (radıyallahu anh) yanına gittiğinde Hz. Fatıma (radıyallahu Anha) ayağa kalkıp elini tutup öperler ve kendi yerine otururlardı. Hz. Fatıma’da Resulullah’ın evine gelince Resulullah’da Hz. Fatıma’ya ayağa kalkar elini tutar ve onu kendi yerine otururlardı.

Bir hadisi Şerif’te: ” Sizler bir kavmin Kerem ve İzzet sahibi gelince ona ikram ve ihtiram ediniz. Zira bu ikram ve saygı sebebiyle her iki tarafın kalbinde muhabbet ağacı yeşerir.” buyurdular.

Alimler ve veliler içinde ayağa kalkmak ikram ve saygı olarak onlara hediye vermek müstehaptır. Fasık, facir ve aşikara günah işleyenler için ayağa kalkmak günah ve kötü bir hareket gibi görülür.

Kaynak: Gunyetüt Talibin, Seyyid Abdülkadir Geylani s. 22

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın