Ayetel Kürsi’nin Fazileti İle İlgili Hadisler

Âyete’l-Kürsi İlgili Hadis-i Şerifler:

“Kur’an’ın en fazîletli âyeti Bakara sûresindeki Âyete’l-Kürsî’dir. Bu âyet, bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır.” Tirmizî,

“Âyete’l-Kürsî, Kur’an ayetlerinin şahıdır/zirvesidir.” Tirmizî,

İbnü’l-Aska’ şöyle der: “Adamın biri Hz. Peygamber’e gelip Kuran’ın en faziletli ayeti hangisidir?’ diye sordu. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Allahu Lâ ilâhe illâ huve’l-Hayyu’l-Kayyûm…”Müslim,

Rasûlullah (s.a.s.) bir defa Kâ’b oğlu Ubey’e, ezberinde olan âyetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, “Allah ve Resulu daha iyi bilir” cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin “Allahu lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm” olduğunu söylemiştir. Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey’in göğsüne vurarak  “Ey Ebû Münzir! İlim sana mübârek/kutlu olsun.” buyurmuştur.Müslim,

“Her şeyin zirvesi/şerefesi vardır. Kuran-ı Kerim’in zirvesi de Bakara süresidir. Bu sürede bir ayet vardır ki, Kur’an âyetlerinin efendisidir: Âyetü’l-Kürsî.”  Tirmizî,

“Allah’ın en büyük ismi (İsm-i A’zam’ı) -ki Allah, onunla kendisine duâ edilince icâbet buyurur, onunla bir şey istenince verir- şu üç süredir: el-Bakara, Âl-i İmrân ve Tâhâ sûreleri.”

(Râvî Ebû Ümâme ilave ediyor: “Ben o İsm-i A’zam’ı aradım: el-Bakara sûresindeki Âyetel-Kürsî, Âl-i İmrân sûresindeki “Elif Lâm Mîm. Allahu lâ ilâhe illâ hû. El-Hayyu’l-Kayyûm” ve Tâhâ süresindeki “Ve aneti’l-vücûhi li’l-Hayyi’l-Kayyûm” (20/Tâhâ, 111) buldum (yani İsm-i A’zam; Hayy ve Kayyûm isimleridir). Kütüb-i Sitte, c. 3, s. 329.

“Kur’an’da en büyük âyet, Âyete’l-Kürsi’dir. Bunu kim okursa, Allah o anda bir melek gönderir, ertesi güne kadar iyiliklerini yazar ve günahlarını siler. Bu âyet, bir evde okunsun da şeytanlar onu otuz gün bırakmasın, bu olmaz ve kırk gün ona sihirbaz kadın da, sihirbaz erkek de giremez, ey Ali! Bunu evlâdına, âilene ve komşularına öğret, bundan büyük bir ayet nazil olmadı.”Ahmed bin Hanbel, V/142, 178.

“Kim farz olan her namazın ardından Âyete’l-Kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır, korunur.” Kütüb-i Sitte, c. 3, s. 329

“Kim sabaha çıkınca Âyete’l-Kürsi ile Hâ Mîm; Tenzîlu’l-Kitâbi min’allahi’l-Azîzi’l-Alîm sûresinin (Mü’min/Ğâfir) evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (kazâ ve belâlardan) mahfûz kalır. Kim de akşama girince onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfûz olur.” Kütüb-i Sitte, c. 3, s. 329

“Uyurken Âyetü’l-Kürsî’yi okuyana şeytan yaklaşamaz.”Kütüb-i Sitte, c. 9, s. 313.

“Günlerin efendisi Cuma günü, sözlerin efendisi Kur’an, Kuran’ın efendisi Bakara Süresi, Bakara Süresinin efendisi de Âyetü’l-Kürsî’dir.” Râmûzu’l-Ehâdîs, 302.

Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği uzun bir hadis-i şerife göre, koyu bir yalancı vasfından dolayı şeytan diye belirtilen birinin, Peygamberimiz tarafından doğruluğu tasdik edilen bir sözü aktarılır. Bu rivayete göre; “Allah’ın, onu okuyana sevap verip faydalandıracağı bir şey olarak belirtilen Âyete’l-Kürsi’yi, yatağa girdiğinde sonuna kadar okumak tavsiye edilmiş, bunu yapan kimse üzerine Allah’ın muhâfız bir melek dikeceği, sabah oluncaya kadar o kimseye şeytanın yaklaşamayacağı” belirtilmiştir. Buhârî, Vekâle 10

Ebu Eyyûb (r.a.)’den de Ebû Hüreyre rivayetine benzer bir rivayette, Rasûlullah’ın “Doğruyu söylemiş” diye tasdik ettiği söz, şöyle ifade edilir: “Âyete’l-Kürsî’yi evinde oku. O takdirde sana ne şeytan, ne başkası yaklaşabilir. Tirmizî,”

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın