Bakara 2-5. Ayetler

Bakara Süresi 2-5 Ayetlerin Tefsiri:

 

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۚۛ ف۪يهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَۙ       

2. “Kendisinde hiçbir şekilde şüphe olmayan bu kitap, müttekiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir.”

Ey Muhammed! Sana indirilen bu Kur’an bir kitaptır ki, hiçbir kitap ona denk gelemez. Düşünüp tefekkür eden veya hazır bulunup da onu dinleyen kimse, onun Allah katından geldiğinden şüphe etmez. Allah’ın emirlerine sarılmak, nehiylerinden sakınmak suretiyle Onun gazabından korunan ve itaat etmek suretiyle de Onun azabından kurtulan müttaki müminleri için bir yol göstericidir.

İbn Abbas, müttekileri, “Şirkten sakınan ve Allah’a itaat eden kimse diye tarif eder. Hasan Basri bu müttekileri açıklarken ” Onlar, kendilerine haram kılınandan sakındılar ve kendilerine farz kılınanı yerine getirdiler demiştir.

Daha sonra Allah müttakilerin vasıflarını şöyle anlatır:

اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۙ 

3. ” O müttekiler ki, görülmeyene inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.” 

Onlar görmedikleri ve duyu organları ile algılayamadıkları yeniden dirilme, cennet, cehennem, sırat, hesap ve bunların dışında Kuran’ın veya Peygamber (s.a.v.)in haber verdiği her şeyi tasdik ederler.  Şartları, rükünleri, edebleri ve huşu ile en mükemmel bir şekilde namazlarını eda ederler. İbn Abbas şöyle der: namazı ikame etmek, ruku, sucud, tilavet ve huşuunu tam yapmak demektir. (Tebari)

Kendilerine verdiğimiz mallardan iyilik ve ihsan yollarında harcar ve sadaka verirler. Ayetin manası umumi olup zekat, sadaka ve diğer harcamaları ihtiva eder. İbn Cerir’in tercihi budur. İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre , bu ayetteki İnfaktan maksat, malların zekatını vermektir. İbn Kesir de şöyle der: Allah Teala çok defa, namaz ile mallardan yapılan infakı bir arada zikretmiştir. Zira namaz Allah’ın hakkı olup, kendisini birlemeyi, ona saygıyı ve onu övgüyü kapsar. İnfak ise kulun hakkı olup, Allah’ın kullarına bir iyiliktir.

Vacip olan harcamalar ile farz olan zekatın her ikisi de bu ayetin manasına dahildir.

وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَۜ

4. “Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahiret gününe kesinkes
inanırlar.”  

“Onlar, Allah’tan sana gelen ve senden önceki peygamberlere gelen her şeye inanırlar. Allah’ın kitapları ve peygamberleri arasında bir ayrım yapmazlar. Onlar hiçbir şek ve şüpheye yer vermeksizin, bu dünyadan sonra gelecek olan ahiret yurduna, orada vuku bulacak olan yeniden dirilme, ceza, cennet, cehennem, hesap ve mizana kesin olarak inanırlar. Ahirete, dünyadan sonra geldiği için ahiret ismi verilmiştir.

اُو۬لٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

5– “İşte onlar, Rabblerinden gelen bir hidayet üzerindedirler ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” 

Yukarıda geçen bu yüce sıfatları taşıyan o kimseler, Allah tarafından ihsan edilen bir nur, delil ve basiret üzeredirler. işte onlar, Naim cennetlerinde yüksek dereceleri elde edenlerdir.

 

Abdülkadir Geylani:

Bu kitap, öyle bir kitaptır ki, “Ona ne önünden nede arkasından batıl yaklaşamaz” Fussilet: 42 Onun kemalinin derecesi beşerin anlayıp kavramasından yücedir. O, gayb ve şehadet alemindeki isim ve sıfat mertebelerinin hepsini camidir. Ey resullerin en kamili! O kitap, ezelden ebede kadar, senin kainatın bütün mertebelerini cami olan merteben üzerine indirilmiştir. Onda asla şüphe yoktur. Onun lafzı tüm belagat ustalarını aciz bırakmıştır. Her iki alemdeki gayb sırlarına şamildir….

Kaynak: SAFVETUT TEFASiR- Muhammed  Ali Es-Sabuni ve Geylani tefsiri

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın