Bakara 6-7. Ayetler

Bakara 6-7. Ayetlerin Tefsiri:

6. Ey Muhammedi Allah’ın ayetlerini inkar eden ve senin peygamberliğini yalanlayanlar var ya, “Sen onları Allah’ın azabından korkutarak sakındırsan da, onlar için fark etmez” Onlar senin getirdiğine inanmazlar. Boşuna onların iman etmelerini bekleyip de kendini yıpratma. Bu ayette, kavminin kendisini ya­lanlamasına karşı Peygamber (s.a.v.)’e bir teselli vardır. Sonra, Allah Teala onların iman etmemelerinin sebebini şu şekilde açıklar:

7. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık o kalplere herhangi bir nur girmeyeceği gibi, onlarda iman nuru da parlamaz. Müfessirler şöyle der: “Hatm, kapatıp mühürlemek demektir. Bu da şöyle olur: Kalplerdeki günahlar çoğalınca, onlardaki basiret nuru silinir. Artık, böyle kalplere iman, girecek bir yol bulamadığı gibi, küfür de bunlardan çıkış yolu bulamaz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Tam aksine, küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur” “Onların kulakları ve gözleri üzerinde perde vardır.” Dolayısıyla hidayet nurunu göremez, hakkı işitemez, anlayamaz ve idrak edemezler. Zira onların gözleri ve kulakları sanki kaim perdelerle kapatılmıştır. Bundan dolayı hakkı görüp de ona uyamazlar, işitip de onu koruyamazlar.

BU AYETLERİN ÖNCEKİ AYETLERLE MÜNASEBETİ:

Allah Teala bundan önceki ayetlerde müminlerin vasıflarını zikrettikten sonra, iki sınıf arasındaki farkı açıkça göstermek için bu ayetlerde de kafirlerin vasıflarını anlattı. Esasen iyilerle kötüleri mukayese etmek ve bahtiyarlarla bedbahtlar arasındaki farkı göstermek hususunda kuranı kerim’in üslubu da budur. “Zira eşya zıddıyla bilinir.”

Ebu Hayyân şöyle der: “Allah, hakkı kabul etmedikleri için kulaklarını ve hidayet nurunu görmek istemedikleri için de gözlerini, menfezleri kapatılmış, kendisine yararı olan herhangi bir şeyin içeri girmesine engel olan bir örtü ile örtülmüş ve üzeri mühürlenmiş bir kaba benzetti. Yani bu organlar sıhhatli olmalarına ve idrak güçlerinin yerinde olmasına rağmen, hayrı görme, işitme ve onu kabul etme melekelerinden mahrumdurlar.

Kaynak: SAFVETUT TEFASiR- Muhammed  Ali Es-Sabuni

Abdülkadir Geylani:

Hakkı gizleyip ondan yüz çevirenler ve batılı izhar ederek onda inatla ısrar edenler varya onları uyarsanda uyarmasanda farketmez. Çünkü onların zaaflarını, özelliklerini, fiillerini kuşatmış olan Allah onların mühürlemiştir. Onlar mükaşefe erbabından olmadıkları gibi, mücahede ehlinden de değillerdir. Böyle olunca büyük bir engel ve kalın bir örtü onları kaplanmıştır. Sen örtüyü kaldıramazsın, kısaca bunlar çeşitli hüsran ve hezimetlerle reddedilmiş sapıtmış mahrumiyet çöllerinde kalmış, imkanın zülmetinde sonsuza kadar kalacak şakilerdir / cehennemliklerdir. Geylani Tefsiri

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın