BAKARA SURESİ 6-7

6) Gerçek şu ki, kafir olanları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler.
7) Zira Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Onların kulaklarına ve gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için büyük bir azab vardır.

BU AYETLERİN ÖNCEKİ AYETLERLE MÜNASEBETİ:
Allah Teala bundan önceki ayetlerde müminlerin vasıflarını zikrettikten sonra, iki sınıf arasındaki farkı açıkça göstermek için bu ayetlerde de kafirlerin vasıflarını anlattı. Esasen iyilerle kötüleri mukayese etmek ve
bahtiyarlarla bedbahtlar arasındaki farkı göstermek hususunda kuranı kerim’in üslubu da budur. “Zira eşya zıddıyla bilinir.”

6.Ey Muhammed! Allah’ın ayetlerini inkar eden ve senin peygamberliğini yalanlayanlar var ya,” Sen onları Allah’ın azabından korkutarak sakındırsan da, sakındırmasanda onlar için farketmez” Onlar senin getirdiğine inanmazlar. Boşuna onların iman etmelerini bekleyip de kendini yıpratma. Bu ayette, kavminin kendisini yalanlamasına karşı Peygamber (s.a.v.)’e bir teselli vardır. Sonra, Allah-u Teala onların iman etmemelerinin sebebini şu şekilde açıklar.

7. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık o kalplere herhangi bir nur girmeyeceği gibi, onlarda iman nuru da parlamaz. Müfessirler şöyle der: “Hatm, kapatıp mühürlemek demektir. Bu da şöyle olur: Kalplerdeki günahlar çoğalınca, onlardaki basiret nuru silinir. Artık böyle kalplere iman, girecek bir yol bulamadığı gibi, küfür de bunlardan çıkış yolu bulamaz. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur” : “Onların kulakları ve gözleri üzerinde perde vardır.” Dolayısıyla hidayet nurunu göremez, hakkı işitemez, anlayamaz ve idrak edemezler. Zira onların gözleri ve kulakları sanki kalın perdelerle kapatılmıştır. Bundan dolayı hakkı görüp de ona uyamazlar, işitip de onu koruyamazlar.

Ebu Hayyan şöyle der: “Allah, hakkı kabul etmedikleri için onların kalplerini, kurtuluşa çağıran peygamberleri dinlemedikleri için kulaklarını ve hidayet nurunu görmek istemedikleri için de gözlerini, menfezleri kapatılmış,  kendisine yaran olan herhangi bir şeyin içeri girmesine engel olan bir örtü ile örtülmüş ve üzeri mühürlenmiş bir kaba benzetti. Yani bu organlar sıhhatli olmalarına ve idrak güçlerinin yerinde olmasına rağmen, hayrı görme, işitme ve onu kabul etme melekelerinden mahrumdurlar.
Bu ayette istiare sanatı vardır. Allah’ın ayetlerini yalanlamaları, küfürleri ve cürümleri sebebiyle, onlar için ahirette şiddetli ve sonsuz bir azap vardır.

kaynak: SAFVETUT TEFASiR- Muhammed  Ali Es-Sabuni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir