Balıkların Yaradılış Hikmeti

Bismillahirrahmanirrahim

İnsan kendisine bahşedilen bu kadar nimeti hoyratça kullanmakta ve israf etmektedir. İnsan bitmek tükenmek bilmeyen hırsı ile doğayı katletmektedir. Japonya’da vahşet yaşanmaktadır.  Yunus balıklarına,  fok balıklarına ve balinalara katliam kozmetik sektöründe kullanmak için katliam düzenleyen insanın bizzat kendisidir. İnsan gerçekten Zalim ve nankördür. Denizlerdeki varlıkların yaratıcısı Allah CC.’nun verdiği bu nimetler karşısında ki nankörlük hayatın her safhasında sürmektedir.

 

Balık Nasıl Bir Hayvandır:

Balıklar suda yaşaması için yaratılmıştır. Balıklar solungaçlı olup bazıları deri kaplıdır bazıları ise pullu vücuda sahiptir. Bu pullar baş kısmından kuyruk kısmına doğru inmektedir.

Balıkların Yapısı:

Balıklarda köprücük ve göğüs kemikleri yoktur. Balıkların vücudu çok oynak ve hareketlidir. O kadar ki ufak bir hareketle olduğu yerde kolayca, fazla kuvvet sarf etmeden dönebilir. Balıklar iki türlü yapıya sahiptir biri kıkırdaklı diğeri ise kemiklidir. 

 

Balıklarda Üreme Ve Çeşitleri:

Erkek ve Dişili olan balıklar genellikle yumurtlayarak üreyen omurgalı varlıklar arasındadır. Bazı balıklar yavrularını canlı olarak doğururlar. Yaklaşık 40 bin balık türü olduğu düşünülmektedir. Balıklar genellikle sürü psikolojisine sahiptirler. 

Balıkların Ortama Uyumu Ve Çeşitleri:

Yaşam alanlarına göre uyum sağlayan balıklar mevcuttur. Kutup bölgelerinde, sıcak sularda, tuzlu ve tatlı sularda, Işık gören veya İnsan eli değmemiş olan yerlerde dahi yaşama alanı kendilerine bulunmaktadırlar. Beslenmede genellikle üçe ayrılır; Etçil, otçul hem etçil hem de otçuldurlar. 

Balıklar Bir Besin Kaynağıdır:

Yiyeceklerin elde etmek için ve kendilerini zarardan kaçıp kurtulmak için görme duyma ve koku alma duyularına da sahiptirler. Karada, havada yaşayan varlıklar gibi denizdeki hayvanlarda birbirinin yemi olurlar. 

 

Balıkların Gelişimi Diğer Hayvanlardan Farklıdır:

Diğer şartlarda yaşayan hayvanlar gibi denizde yaşayan balıklar anne ve baba yanında büyüme süreci geçiremediğinden dolayı yaratılışla birlikte kendilerine yeterli olacakları donanım ve kabiliyette Allah CC tarafından yaratılmışlardır.

Ayakları ve ciğerleri olmayan su içinde yaşayan hayvanlar üzerlerinde taşıdıkları hikmetler tefekkür edilerek anlaşılması insanın ibret almasına ve Allah CC’nin sonsuz kudretini ve ilmini ne kadar geniş sonsuz olduğunu kavramımızı sağlayacaktır. 

 

Yüce Allah kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ”İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.” Nahl:14

 

Balıklar bol ve çokça olması hem kendi cinsleri, insanlar ve hayvanların besinlerini oluştururlar. Kemik veya kılçıkları uyumlu bir şekilde yaratılan balıklar açık denizlerde büyük gemilerle yarışırlar bu hayvanların kendilerine göre farklı özellikleri vardır.

Balıkların Dışında Diğer Varlıklarda Denizlerde yaşayanlardır: 

Denizin içerisinde değişik yapıya sahip balık olmayan varlıklar da vardır. Bunların bazıları ayaklı ve solungaçlıdır. Bazılarının dışı sert ve kabuklu olup iç kısmında yaşayan varlık yumuşakça bir yapıya sahiptir.

Hepsinin kendine göre bir savunma mekanizması vardır. Mürekkep balığı, elektrik balığı gibi kendisine zarar verecek olanlara karşı dikenleri çokça olan balıklar yaratılışları  itibariyle kendine göre bir savunma mekanizması oluşturulmuştur. Bunlar da büyük hikmetler saklıdır bu hikmetleri insanın düşünüp anlaması gerekir. Arkasındaki gücünde Allah cc. olduğuna inanması gerekir.

Balıklardaki Anlaşılması Zor Olan Özellikler:

Havada uçan kuşlar mevsimlere göre göç etmektedirler aynı şekilde Amerika kıtasında balıkların  göç ettiği ve üreme yerlerine yolculuk yaptıkları bilinmektedir. Kaplumbağalar gibi Balıkların bazı cinsleri üreme dönemlerinde, belirli üreme yerlere gitmeye başlarlar bu yolculuğu başaranlar orada üremeyi yaparlar. Yumurtalardan yavrular çıkıp açık  denizlerde hemcinslerinin yaşadıkları yerleri bilmedikleri halde gidip bulurlar bu bir döngüdür bu döngü balıklar arasında nasıl işlediğini insanın düşünmesi gerekir.

Yunus balıklarının ve balinaların seslerle Birbirlerini çok uzaklardan dahi bulabildiklerini İnsan düşünerek bir noktaya varmaya çalışsa çok uzun bir araştırma ve zaman alacaktır. Hikmetler çok kişi tarafından anlaşılmayabilir o yüzden bunlar sadece yaratıcının kudretinin tefekkür edilmesi için bir vesiledir.

Hikmetin Anlaşılması Zordur :

Hikmetleri anlamak için ciltler dolusu kitaplar yazılabilir. İnsan bu hikmetleri tanıyıp anlamak için gayret sarf etse aciz kalır. Unutulmamalıdır ki yaratılan her şey yeryüzünde bir dengenin oluşması için görev yapmaktadır. Önemli olan mükellef olan varlıkların bu yaratılanları tefekkür ederek yaratıcıya kulluğa ulaşmasıdır…

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın