Bayram Namazları

Bismillahirrahmanirrahim

Bayram Namazları 

Bayram Namazının Meşruluğu Ve Deliller

Bayram namazı hicretin 1. Yılında meşru kılınmıştır. Bunun delili Hz. Enes ra. rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Resulullah Medine’ye gelince Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Hz peygamber, bu iki gün nedir, diye sordu. Şöyle cevap verildi: Cahiliye döneminde bizler bu iki günde eğlenirdik. Bunun üzerine Hz. Peygamber As. şöyle buyurdu: “Allah o iki gün yerine size bunlardan daha hayırlısını vermiştir. Biri kurban bayramı, diğeri Ramazan bayramıdır.” 

Bayram namazının meşru oluşunun kuran’dan deliliği ise Kevser suresinin ikinci ayeti kerimesidir. “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” Sünnetten delili şöyledir: Resulullah as’in iki bayram namazını da kıldırdığı tevatür yoluyla sabittir. Hz. Peygamber as’ın ilk kıldırdığı bayram namazı hicretin ikinci yılında Ramazan Bayramı namazı kıldırdı. Hz. Peygamber Bayram namazlarını ezansız ve kametsiz kıldırmıştır. Bütün Müslümanlar da iki bayram namazının meşru olduğu konusunda icma etmişlerdir.

Hanbelilerin görüşünü göre bayram namazı farz-ı kifaye olup bir kısım Müslümanlar bu namazı kılınca diğerlerinden düşer demişlerdir. Hanefi mezhebinin görüşü cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı da önce zikredilmiş bulunan hutbe hariç şartları ile birlikte vaciptir. Maliki ve şafiilere göre ise cuma namazı farz olan kimseler için bayram namazları kuvvetli Müekked sünnet olup kuvvetlilikte vitir namazından sonradır.

Kadınların bayram namazına çıkmaları 

Hanefi ve maliki mezhebine göre genç kadınların cuma ve bayram namazlarına ve diğer namazları kılmak için camiye gitmelerine müsaade edilmeyeceğini de ittifak etmişlerdir. Şafii ve Hanbelilere göre ise güzel kıyafetlerini takılmayan kadınların Bayram namazlarına gitmeden de bir beis yok denilmiştir

Bayram namazlarının vakti 

Fakihler bayram namazlarının vaktinin Güneş bir mızrak boyu yükseldiğinde olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Kurban bayramını namazı vakti girer girmez hemen acele kılmak sünnettir. 

Bayram namazları kaza edilir mi? 

Hanefi ve  Malikilere göre imamla birlikte namaz kılamayan kimse bayram namazını kaza etmez. Şafii ve Hanbelilere göre ise imamla birlikte namazı kılamayan kimse için bayram namazını aynı şekilde eda etmek sünnettir.

Bayram namazlarının kılınış şekli 

Birbirine yakın iki tane görüş var;  Şafiiler dışında cumhura göre bayram namazlarının kılınma yeri Mekke hariç diğer yerlerde beldenin dışında bulunan namazgahtır. Mescitte bayram namazı kılınmaz demişlerdir. Şafiilere göre ise bayram namazlarını mescide kılmak daha faziletlidir.

Bayram namazı kılınma şekli 

Bayram namazı iki rekattır. Hanefilere göre iftitah tekbirinden sonra 3 tekbir getirilir. Daha sonraki iki rekat ikinci rekatta da aynı şekilde Rükuya varmadan önce 3 tekbir getirilir. 4. tekbirde rükuya varılır. Fatihadan sonra zammı sure okunur tercihen bir rekatta “ala suresi”  2. rekatta ise “Gaşiye suresi” okunması tercih edilir. Bayram namazları için kamet ezan ve kamet getirilmez.

Bayram namazının kılınış şekli 

Hanefilere göre “Esselatü camiatün” diye seslenir. Sonra ister İmam ister cemaat olsun kalbinden ve dilinden bayram namazını kılmak için niyet eder. Sonra iftitah tekbirini alıp eller göbeğin altına konur. Sonra imam ve imama uyanlar Sübhaneke duasını okurlar. Sonra imam ile birlikte cemaat 3 kere tekbir alır. Bu tekbirlere zevaid tekbirleri denilir. Çünkü bunlar iftitah tekbiri ile rüku tekbirlerine ilave edilirler. Kişi her bir tekbiri alışında ellerini yukarıya doğru kaldırır, sonra aşağıya doğru salar. Her bir tekbirden sonra üç tesbih getirecek kadar bekler. Bu arada belli bir zikir yapmak sünnet değildir. Ancak, “sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber.” demekte bir sıkıntı olmaz. Sonra iki el göbeğin altına konularak bağlanır. 

Sonra imam gizlice euzu besmele çeker. Sonra açıktan Fatiha sonra bir sure okur. Sonra imam cemaat ile birlikte Rükuya varırlar. İmam ikinci rekata kalkınca besmele getirip fatihayı sonra zammı sureyi okur ki iki kıraatı peş peşe yapmış olsun. Hanefilere göre, Fatiha ile sureyi peş peşe okumak daha faziletlidir. Hanifler sonra imam ile cemaat elleri kaldırarak 1. Rekatta olduğu gibi zevaid tekbirlerini 3 defa alır dördüncü tekbirde Rükuya varılır sonra ikinci rekatı selama kadar tamamlar ve namazı bitirir.

İkinci rekatta tekbirlerin kıraatten önce alınması caizdir. Bunun gibi, tekbirleri üçten fazla 16’ya kadar almak da caizdir. İmam üçten fazla tekbir getirirse fazlası için cemaat kendisine uyma mecburiyeti yoktur. Bayram tekbirlerini unutmak durumunda Rükuya varacak olursa İmam geri dönüp tekrar tekbirleri alır ve kıtaatı yenilemeden rükuyu yapar.

İmama sonradan yetişen mesbuk olan bir kişi yetiştiği yerden imama uyar zevaid tekbirleri kaçırılmışsa kendi mezhebine göre bunu yapar ve namazını tamamlar.

Bayram Hutbesi:

Cumhura göre, bayram hutbesi sünnettir. Malikilere göre bayramda iki hutbe okumak menduptur. Bu hutbe rükun, şart, sünnet ve mekruhlar bakımından aynen cuma hutbesi gibidir. Ancak cuma hutbesinde farklı bir yanı Bayram hutbesinin namazdan sonra olmasıdır. Bu hususta Müslümanlar arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildir.

Hatip hutbesine tekbir getirerek başlar. Hutbe esnasında da tekbir getirir. Bir görüşe göre, Malikiler hutbenin başında 7 tekbir getirilir, cumhura göre birinci hutbede hatip peş peşe dokuz tekbir getirir, Hanefilere göre imam minberden inmeden önce 14 kere tekbir getirmesi müstehaptır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir