Bedr-i Mev’ud

Bedr-i Mev’ud Gazvesi

Uhud savaşından bir yıl müddet sonra, Ebu Süfyan, savaş alanından geri dönerken, Hz. Ömer’e (ra): “Sizinle gelecek sene Bedir’de buluşalım” demişti. Bu söze karşılık Hz. Ömer (ra) de: “İnşallah” diyerek cevap vermişti. Bir başka rivayete göre; Ebû Süfyân savaş meydanından ayrılmadan önce müslümanlarla bir yıl sonra Bedir’de tekrar karşılaşmak istediklerini tehditkâr bir ifade ile söylemiş, Hz. Peygamber de bu teklifi kabul ettiğini Ömer’in gür sesiyle Ebû Süfyân’a duyurmuştur. 

Bu konuşma ile kararlaştırılan yerde buluşmak üzere -Bedir’de, her sene Zilkade ayında kurulan panayırda alışveriş yapmak ve Kureyşlilerle çarpışmak için Hz. Muhammed (sav), bin beş yüz kişi ile Medine’den çıkıp Bedir’e geldi. 

Ebû Süfyân kumandasında elli süvari ve 2000 piyade ile Mekke’den  hareket etti. Yolda, (Mekke’den ayrıldıktan iki konak sonra) müslümanların büyük bir kuvvetle Bedir’e hareket ettiklerini öğrenince, korkup geri döndü. Ebu Süfyan’ın ve ordusunun bu korkaklığı, bir haber olarak bütün kabilelere yayıldı. Bu suretle Kureyş’in itibarı müthiş sarsıldı. 

Mekke’de kalmış olan Kureyşliler onlarla alay ederek yiyecek endişesiyle geri döndükleri için kendilerine “ceyşü’s-sevîk” (kavut ordusu) adını taktılar. Buna mukabil, müslümanların itibarı ve şöhretleri diğer kabileler arasında kendilerine hürmet edilecek bir şekilde yükseldi.  

Kureyş ordusunun Bedir’e gelmemesi üzerine Hz. Peygamber, yanlarında getirdikleri ticaret mallarını satmaları için müslümanlara izin verdi ve on altı gün sonra Medine’ye döndü. 

 
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın