Belaların Hikmeti

45. Sohbet: Belaların Hikmeti

Hayırdan ve şerden, doğruluktan ve yalancılıktan, ihlastan ve şirkten, tâatten ve mâsıyetten her neyiniz varsa, O (CC) onların hepsini bilir. O (CC) rakîbdir (gözetleyendir), hazırdır (her yerde bulunandır) ve müşâhiddir (her şeyi görendir). O’nun (CC) bakışlarından utanın!

İman gözü ile bakın:

O’nun (CC) bakışlarını altı cihetten görürsünüz. Eğer can kulağıyla dinleyip, öğüt alacak olursanız bu söz size yeter. Rabbinizden (CC) halvette ve celvette korkmanız için de bu söz size yeter. O’nu (CC) gözetleyin. O’nun (CC) ve kirâmen kâtibin meleklerinin size bakışlarına bakın. O’ndan (CC) korkun ve O’nu (CC) üzerinize yüklediği şeriatın hudutları ile gözetleyin. O (CC) sizin sultanınız ve emirinizdir. Eğer O’ndan (CC) korkarsanız sizin üzerinize görevlendirilmiş olanları yormamış olursunuz.

Ey fakir! Ey aç! Ey çıplak! Ey muhtaç!

Başkasından yardım istiyorsun. Susman senin için daha iyi ve daha faydalı. O’nun (CC) senin hâlini bilmesi sana yeter, istemene gerek yok. Belâya düşmen O’na (CC) dönmen için. Kalbinle O’na (CC) dön ve sebat et ki, hayrı göresin. O’nun (CC) kapısına mı, yoksa başkasının kapısına mı yapışacağını görmek için, O (CC) seni aç bıraktı, çıplak bıraktı, muhtaç etti, mahrum etti. O’ndan (CC) memnun mu olacaksın, yoksa hoşnutsuz mu? Şikâyetini O’na mı (CC) yapacaksın, yoksa O’ndan mı (CC) şikâyet edeceksin? O’na (CC) bağıracak mısın, yoksa O’na (CC) tazarrû ve niyaz mı edeceksin? O (CC) size belâları ne yapacağınıza bakmak için verir!

Ey câhiller!

Siz zenginlik kapısını terk ettiniz, fakirlik kapısına yapıştınız. Cömerttin kapısını terk ettiniz, sizi aşağılayanın kapısına yapıştınız. Merhamet sâhibinin kapısını terk ettiniz, merhametsizin kapısına yapıştınız. Kadirin kapısını terk ettiniz, âcizin kapısına yapıştınız.

Ey O’nu (CC) tanımayan cahiller!

Yakında O (CC) hepinizi önüne toplayacak, o toplanma gününde hepinizi bir araya getirecek. Birbirinizden ne kadar farklı olursanız olun hepinizi toplayacak.

Ey Hakk (CC) yolunun yolcusu!

Allah-ü Teâlâ (CC) şöyle buyurmuştur: “Bugün fasl (ayırma, hüküm) günüdür, sizi ve evvelkileri bir araya getirdik; eğer bana karşı bir hileniz varsa, buyurun yapın!(1) Kıyamet günü Allah-ü Teâlâ (CC) bütün yarattıklarını toplayacak, ama bunu bu dünyada yapmayacak; masum kanının akmadığı, hatanın işlenmediği bir dünyada gerçekleşecek bu; bunda hiç şüphe yok! Allah-ü Teâlâ (CC) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü gelecektir, bunda şüphe yok. Muhakkak ki, Allah (CC) kabirde olanları diriltecektir.(2)

Kıyamet günü aldanma günüdür, pişmanlık günüdür, hatırlama günüdür, muvafakat günüdür, şehadet günüdür, kısas günüdür, ferah günüdür, hüzün günüdür, korku günüdür, emniyet günüdür, nimet günüdür, azap günüdür, rahat günüdür, yorulma günüdür, acıkma günüdür, görme günüdür, giyinme günüdür, çıplak kalma günüdür, kazanç günüdür, kaybetme günüdür; o gün mü’minler Allah-ü Teâlâ’nın (CC) yardımıyla sevinç duyarlar.

Allah’ım (CC)!

O günün şerrinden sana sığınırız ve o senden günün hayrını dileriz. “Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.”


Dip Notlar

(1) Mürselât S. A.38-39.

(2) Hac S. A.7.

Kaynak:  Abdulkadir-i Geylani (Ksa), Cilâü’l-hâtır 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın