Berat Gecesi

Berat Gecesi

Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Yani on dördüncü günü ile on beşinci günü arasındaki gecedir. Allahü Teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir etti, diledi. Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.

Kur’an-ı kerim, levhi mahfuza bu gece indi. Resulullah sallalahü aleyhi ve selem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Şa’ban-ı şerifin on beşinci gecesi olunca, o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki, Allahü Teâlâ, “Mağfiret olunmak isteyen yok mudur, mağfiret edeyim? Rızık isteyen yok mudur, rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim!” buyurur. Bu hal sabaha kadar devam eder.”

“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tevbe, red olunmaz. Fıtır Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, Şabanın on beşinci (Berat) gecesi ve arefe gecesi.”

“Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz. Şabanın on beşinci gecesidir. Kadir gecesi çok büyük ise de hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece (Berat gecesinde) çok ibadet ediniz. Yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz.”

“Şabanın on beşinci gecesinde Allahü Teâlâ’nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip, mü’minleri mağfiret eder, bağışlar. Kafirlere ise mühlet verir. Kin ve hased sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır.”

“Şaban ayının on beşi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.”

“Şaban ayının on beşinci gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teâlâ’ya ortak koşan mağfiret olunmaz.”

“Şükredici kul olmayayım mı?”

Aişe validemiz, Peygamber efendimizin Berat gecesinde, sabaha kadar ibadet ettiğini görünce sordu:

– Ya Resulallah, Allahü Teâlâ’nın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

– Ey Aişe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Aişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin? Aişe validemiz tekrar sordu:

– Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resulallah? Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

– Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.

Bir kimse, evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki, onun adı yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiştir.

Gafil olmamalı, bu geceyi mutlaka ihya etmelidir. Kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de gönderilmelidir.

Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle, ibadet etmekle olur.

Okunacak dua

Bu gece, Allahü Teâlâ’nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar içinde tevbe istiğfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.

“Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma.” diye dua etmelidir.

Bu gece şu dua da okunmalıdır:

“Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi-afvike min-ikabike ve euzu bi-ridake min sahatike ve euzu bike minke celle vechuke la-uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. “

(Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir