Besmele-i Şerife Evradiyesi

Besmele-i Şerife Evradiyesi

      Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim..

Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim,

İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri..
Verzukni min haysü la yahtesibü…

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn…

Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun…
Bi rahmetike ya erhamerrahımin ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef’al li keza ve keza..

Abdulkadir Geylani Hazretleri’nin (kuddise sırruhu) Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye virdidir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey Allah’ım! Senden istiyorum. Bismillahirrahmânirrahim’in hakkı için.

Bismillahirrahmânirrahim’in hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in fazileti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in azameti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in güzelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in mükemmelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in heybeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in mertebesi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in üstünlüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in övgüsü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in güzelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in şerefi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in gücü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in bereketi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in kuvveti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim’in kudreti hürmetine.

Derecemi yükselt, gönlümü aç, işimi kolaylaştır. Beni umulmayan yerden rızıklandır. Fazlın ve kereminle ey O zat! Kâf hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf. İzzetinin celali, heybetinin celali ve büyüklüğünün gücü hürmetine. Senden, beni salih kullarından kılmanı istiyorum.

Öyle salih kulların ki onların üzerine korku yoktur. Onlar hüzünlenmeyecekler de. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve senden efendimiz Muhammed’e ve efendimiz Muhammed’in ailesine salât eylemeni istiyorum. Sana yalvarıyorum benim için böyle yap.

67% LikesVS
33% Dislikes

Bir Cevap Yazın