Bilge Şifacı

Bismillahirrahmanirrahim

Şifacının meziyetleri :

Bilge bir şifacı olmak isteyen kişide farklı meziyetlerin olması gerekir. Bazı kesimlerin ortaya attıkları meziyet farklılıkları gibi değildir. Kişide Allah’a iman tam olmalıdır, Hz. Peygamber (sav)’in sünnetine uyuma hassasiyeti bulunmalı, doğadaki bitkileri tanımalı, yaratılmış  ne varsa hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmalıdır. Katkı maddeli yiyeceklerden uzak durmalı, az yemeli ve içmeli, az konuşmalı çok zikretmeli, az uyku uyumalı, Kur’an’ı iyice tefekkür ederek okumalı, edinilen virdleri düzenli çekmelidir. Daimi zikir haline ulaşmanın gayretinde olmalıdır.

“ Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?”  

İşin İçinde Ol, Benlik İddiasında Bulunma:

İşin dışında olan işin içine girmediği müddetçe dışarıdadır demektir. İşin dışında bulunan içeri girip çıkanın anlattıklarıyla yetinirse ilerleme sağlayamaz. Şifacı varlık iddiası gütmekle olmaz. İsim makam derdi onda bitmiştir. Kendisinde benlik manasına gelebilecek hal bulunmaz. 

“Aklına danışan yolda kaldı, gönlüne danışan dağları aştı”

Yaratıcıyı Ayetlerle Ve Hadislerle Kendisini Nasıl Anlatmışsa Tanımaya Çalış:

Allah Teala her an bir yaratma üzeredir. Kainatta anlamsız bir şey gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz bunu bulacak ne bir göz ne bir akıl ne de bir yapı vardır.

Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.” Mülk:4

” Allah insanı en güzel şekilde yarattı ve ona eşyanın ismini öğretti.”

Kainatta Öğretilen İsimlerin Tecellilerini Görmek:

Dünya hayatının gizemli taraflarını çözmek için o isimlere ihtiyaç vardır öğretilen bu isimler belkıs’ın tahtının getirilmesine, imkan sağlıyorsa bu boyutun hallerinin  nasıl bir şey olduğunu düşünün O zaman…

Ruhi Yönelişler İhlas Ve Aşkla Olsun:

İçsel yönelişler ihlaslı olunca Ona güvenin ve aşkın tavan yapmasını sağlar bu hale gelen kişiler yön gösterici oldukları gibi iyileştirici ve yapının özünü değiştirici bilgeliğe ulaşırlar. 

“Değersiz görülen nice  nesneler elinde değer verilen bir maddeye dönüşür. Ama o ona değer vermez. O onu arzu edene verir.”

“Değer etmeyen boş teneke gibi insan, Onun elinde altın kalpli bir niteliğe bürünmüş insan olur.”

Farklı Bakış Ve Hikmeti Arayan Göz Sende Olsun:

Şifacı kainata baktığında farklı bir gözle bakar. O esmaların hallerini kainatın var oluşundaki akışta bulur. Örneğin rızkın Tefekkürünü yaptığında o bütünü görür; 

“Eğer siz Allah’a hakkı ile tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdınız. Onlar aç gider, tok dönerler.” (bk. Tirmizi, Zühd, 33;  İbn Mace, Zühd, 14; İbn Hanbel,1/332)7

“…Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır.Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter…” (Talak, 65/2-3)

O zaman kaygıya gerek kalmadan hareket eden bir teslimiyet içerisinde olur. Bütünü anlamak için bolca tefekkür eden kişi bilgeliğin ve şifacılığın yolunda ilerler.

Bugünün tabiriyle şifacı cincilikle uğraşan bir kişi değildir. Yine kendisinin farklı olduğunu göstermeye çalışan Medyum, astrolog, spiritüel, reiki uğraşan yoga ve meditasyon uzmanı da değildir. Bizim  yolumuzda şifacı insana Haktan dolayı değer veren, hak için halka yardım eden, Ondan bir menfaat beklemeyen bilge kişidir. Başarı ve muvaffakıyet Allah’tandır.

Şifacılık Ve Şifacı

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın